Tālummaiņas iestatīšana

Tālummaiņu (mērogu) var iestatīt vairākos veidos, piemēram,

- lieto komandu View / Zoom un tās izvēlnē iestāta nepieciešamo mērogu;

talummainas_iestatisana_1.png


talummainas_iestatisana_2.png


- lodziņā Toolbox piespiež pogu talummainas_iestatisana_4.png (Zoom), tad novieto peles rādītāju uz attēla un izpilda klikšķi.

Rīka parametru lodziņā var izvēlēties tālummaiņas veidu (Zoom in - palielināt vai Zoom out - samazināt). Ja atzīmēta izvēles rūtiņa Auto-resize window, tad atbilstoši mērogam mainās arī logs.

talummainas_iestatisana_3.png


Vēl viens mēroga iestatīšanas veids:

talummainas_iestatisana_6.png

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra:19. lpp.