Zīmēšanas palīglīnijas

Zīmēšanas palīglīniju lietošana var atvieglot zīmējumu veidošanu.

Lai uzliktu zīmēšanas palīglīnijas, lieto komandu View / Show Grid.

zimesanas_paliglinijas_1.png

Lai mainītu režģa parametrus, lieto komandu Image / Configure Grid.

Dialoglodziņa Configure Grid sadaļā

- Appearance iestāta palīglīniju stilu (Line style) un krāsu (Foreground color);
- Spacing iestāta palīglīniju tīkla platumu (Width) un augstumu (Height) pikseļos (Pixels) vai kādā citā mērvienībā, kuru izvēlas sarakstā;
- Offset iestāta nobīdi no koordinātu tikla sākumpunkta, kas pēc noklusējuma ir attēla kreisais augšējais stūris;

zimesanas_paliglinijas_2.png

- apstiprina izmaiņas, piespiežot pogu skriptu_lietosana_2.png.

Lai noņemtu zīmēšanas palīglīnijas, atkārtoti lieto komandu View / Show Grid.

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 19. – 20. lpp.