Attēlu saglabāšanas formāti

Attēlu saglabāšanas formāts ir atkarīgs no izmantotas datorgrafikas lietotnes.

Populāru attēlu redaktoru formāti ir
- PSD - ADOBE PhotoShop;
- PSP - Paint Shop Pro Photo;
- CPT - Corel PHOTO-PAINT;
- XCF - GIMP.

Populāru vektorgrafikas redaktoru formāti ir
- AI - ADOBE Ilustrator;
- CDR - CorelDRAW;
- SVG - Inkscape.

Ar datorgrafikas lietotnēm izveidotos attēlus var saglabāt dažādos formātos, kuri atšķiras ar datnes izmēru un kvalitāti. Ja attēlu ir paredzēts ievietot tīmekļa lappusē, tad parasti cenšas samazināt attēla datņu apjomu, saglabājot labu kvalitāti.

Lai samazinātu attēla datņu lielumu, lieto attēlu saspiešanu (image compression), kurai ir divi veidi:

- bezzudumu saspiešana (lossless compression), kurā samazina bitu skaitu, ko izmanto attēla katra pikseļa veidošanai. Saspiešanas rezultātā netiek zaudēta ne informācija, ne attēla asums. Pie šīs grupas pieder tādi formāti kā BMP, GIF un PNG;

- zudumradošā saspiešana (lossy compression), kura ļauj attēlā samazināt katra pikseļa veidošanai izmantojamo bitu skaitu, bet kuras izmantošana ir saistīta ar informācijas zudumiem. Pie šīs grupas pieder globālajā tīmeklī populārs attēlu formāts JPEG.

Attēlu saspiešana tiek realizēta, veicot attēlu eksportēšanu grafiskajā lietotnē. Piemēram, tabulā redzams, kā mainās attēla apjoms, saglabājot lietotnē GIMP izveidotu attēlu dažādos formātos.

GIMP XCF
Windows BMP
PNG
GIF
JPG
324 KB
231KB
47 KB
21 KB
10 KB

Atsauce:
Informātika vidusskolai. 2. daļa / Kārlis Veiss – Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. – 144 lpp.: il. – izmantotā literatūra: 12. lpp.