Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Personas datu aizsardzība Personas datu apstrāde un aizsardzība, Fizisko personu datu aizsardzības likums.
2. Intelektuālā īpašuma aizsardzība Intelektuālais īpašums, autortiesības, blakustiesības, patents, preču zīme, autortiesību aizsardzība, licence, autoratlīdzība, Autortiesību likums, atbildība par likumu pārkāpumiem, plaģiāts, pirātisms, nelegālā datorprogrammu izmantošana.
3. Programmatūras lietošanas noteikumi Maksas programmatūra, izplatāmprogrammatūra, brīvprogrammatūra, brīvprogrammatūras veidi - bezmaksas programmatūra, brīvā programmatūra, publiska programmatūra, atklātā pirmkoda programmatūra. Programmatūras licence, galalietotāja licences līgums (EULA), vispārējā publiskā licence (GPL).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Personas datu aizsardzība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Personas datu aizsardzība, Fizisko personu datu aizsardzības likuma termini
2. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intelektuālā īpašuma aizsardzība, Autortiesību likuma termini
3. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intelektuālā īpašuma aizsardzība, autortiesību pārkāpumi
4. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 1. izziņas līmenis zema 1p. Grafiskas aizsardzības zīmes
5. Programmatūras lietošanas noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Programmatūras lietošanas noteikumi, datorprogrammu nelegālā izmantošana, licenču tipu
6. Programmatūras lietošanas noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Programmatūras veidi saistībā ar iespējamo maksu par to un autortiesībām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Autortiesības un likums 00:00:00 vidēja 8p. Personas datu aizsardzība, intelektuālā īpašuma aizsardzība, programmatūras lietošanas noteikumi.