Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Personas datu aizsardzība 1p.
2. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 1p.
3. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 1p.
4. Intelektuālā īpašuma aizsardzība 1p.
5. Programmatūras lietošanas noteikumi 1p.
6. Programmatūras lietošanas noteikumi 1p.
7. Autortiesības un likums 2p.