Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Datora aparatūra 2p.
2. Datora sastāvdaļas-1 1p.
3. Personālā datora atmiņa-2 1p.
4. Ievadierīces-1 1p.
5. Ievadierīces-3 1p.
6. Izvadierīces-2 1p.
7. Ievadizvades ierīces 1p.