Grūtības pakāpe:
1. Datora aparatūra 2 p.
2. Datora sastāvdaļas-1 1 p.
3. Personālā datora atmiņa-2 1 p.
4. Ievadierīces-1 1 p.
5. Ievadierīces-3 1 p.
6. Izvadierīces-2 1 p.
7. Ievadizvades ierīces 1 p.