Lai izmantotu portālu Uzdevumi.lv, lietotājam ir jāreģistrējas. Portālā ir iespējams norādīt dažādas lomas: skolotājs, privātskolotājs, pirmsskolēns, skolēns, students, vecāks vai viesis.
Kas ir reģistrācija?
Reģistrācija ir sava profila izveidošana portālā. Tā sniedz pieeju Uzdevumi.lv īpašajām funkcijām.
Kāpēc reģistrēties?
Reģistrācija ir nepieciešama, lai izveidotu profilu, kurā tiks uzkrāti Jūsu dati, statistika un vēsture, Jūsu sasniegumi un rezultāti, Jūsu faili un piezīmes.
 • Skolotājs iegūs pieeju savu skolēnu rezultātiem un varēs pilnvērtīgi izmantot savā darbā Uzdevumi.lv tikai tad, ja būs piereģistrējies portālā.
 • Skolēns varēs risināt uzdevumus un pievienoties savai klasei tikai tad, ja būs piereģistrējies Uzdevumi.lv.
 • Vecāks var sekot līdzi sava bērna mācību rezultātiem un uzdotajiem pārbaudes darbiem.
Kā skolotājs var piereģistrēties Uzdevumi.lv?
Lai piereģistrētos portālā Uzdevumi.lv, jāklikšķina uz saites "Reģistrēties".

Tālāk atvērsies portāla reģistrācijas forma. Skolotājs var reģistrēties divējādi.
 
A) Izmantojot ārējo profilu ①, piemēram, E-klase, Mykoob, Facebook u.c. 
Skolotājiem iesakām reģistrēties, izmantojot savus E-klases vai Mykoob datus, jo tādējādi:
 • skolotāja profils tiks identificēts automātiski;
 • skolotājs varēs nosūtīt skolēniem pārbaudes darbu uz attiecīgo e-žurnālu;
 • pēc darbu izpildes skolēnu rezultātus būs iespējams automātiski ievietot attiecīgajā e-žurnālā.
eklase.png
 
Lai reģistrētos, piemēram, ar E-klases datiem, jārīkojas šādi:
 1. pie "Ieiet ar:" jāklikšķina uz "E-klase";
 2. tālāk jāievada savi E-klases dati un jāklikšķina "Pieslēgties";
 3. jāseko tālākiem norādījumiem.
  
B) Izmantojot savu e-pasta adresi
Portāla reģistrācijas formā jāaizpilda visi prasītie lauki:
 • Dzimums ②
 • Loma portālā ③
 • E-pasta adrese ④
 • Parole ⑤
skolotaju-reg-1.png
 
Tālāk jāizpilda lauki:
 • Vārds un uzvārds ⑥
 • Tālruņa numurs ⑦
 • Mācību iestāde ⑧
 • Mācību priekšmets ⑨
Visbeidzot:
 • Jāizvēlas profila publiskums ⑩
 • Jānorāda, vai vēlaties saņemt informāciju par portāla jaunumiem ⑪
 • Jāpiepazīstas ar portāla lietošanas noteikumiem un jāatzīmē, ja tiem piekrītat ⑫
skolotaju-registracija-2.png
 
Vajadzības gadījumā atzīmējiet ķeksīti, lai apliecinātu sistēmai, ka reģistrāciju neveic robots. Kad visi logi aizpildīti, jānospiež poga registreties.png.
Kāpēc reģistrējoties jāievada elektroniskā pasta adrese?
Elektroniskā pasta adrese ir nepieciešama, lai apstiprinātu lietotāja reģistrāciju portālā Uzdevumi.lv. Uz norādīto elektronisko adresi atnāks vēstule par reģistrācijas apstiprināšanu. Lai aktivizētu lietotāja profilu, saņemtajā vēstulē jāklikšķina uz "Apstiprināt reģistrāciju!". Vēstulē redzams arī "Lietotājvārds", kas tika norādīts reģistrējoties.

Ar reģistrācijā norādīto elektroniskā pasta adresi var ieiet portālā Uzdevumi.lv. Tātad elektroniskā pasta adrese ir "Lietotājvārds", kas dod pieeju portālam. 
 
Svarīgi!
Parole ir svarīga!
Laukā "Parole" Jūs ievadāt savu izdomāto paroli, kas var saturēt burtus, ciparus, simbolus un pieturzīmes. Atcerieties paroli un nevienam to nepaziņojiet un nerādiet - tā ir pati slepenākā reģistrācijas daļa! Ja Jūsu parole kļūs zināma citiem cilvēkiem, tad viņi varēs ieiet Jūsu profilā, mainīt vai izdzēst Jūsu profilu un maksas piekļuvi.
Kāpēc jānorāda savs mācību priekšmets?
Savs mācību priekšmets jānorāda tāpēc, lai skolotājs no Uzdevumi.lv komandas saņemtu precīzu informāciju par jaunākajiem portālā publicētajiem mācību materiāliem tieši viņa pasniegtajā priekšmetā. Piemēram, ja skolotājs norādījis, ka māca matemātiku, viņam tiks nosūtīta informācija par jaunajām tēmām un eksāmenu materiāliem matemātikā.

Svarīgi!
Nepieciešamības gadījumā skolotājs var norādīt vairākus mācību priekšmetus. Ja savu mācību priekšmetu sarakstā neredzat, izvēlieties Cits un pabeidziet profila rediģēšanu!
 
Ja vēlaties, lai pievienojam Jūsu mācību priekšmetu sarakstam, pēc profila rediģēšanas pabeigšanas, rakstiet uz info@uzdevumi.lv!
Kāpēc reģistrācijā jānorāda dzimums?
Dzimumu ir nepieciešams norādīt, lai nodrošinātu korektu uzrunu un pareizu lietotāja profila noklusējuma attēla izvēli.
Kāpēc jānorāda telefona numurs?
Telefona numurs ir nepieciešams, lai Uzdevumi.lv komanda tehnisku problēmu vai citu nozīmīgu jautājumu gadījumā varētu sazināties ar skolotāju. Šis numurs neparādīsies profilā un netiks nodots trešajām personām. Tas būs redzams tikai skolotājam un portāla administrācijai.
Reģistrācijas pabeigšana
Jāpārbauda, vai visi reģistrācijas formas lauki ir aizpildīti pareizi, un jāklikšķina "Reģistrēties!".

Lai pabeigtu reģistrēšanos, jāieiet savā e-pastā un jāatver vēstule no Uzdevumi.lv, un jāseko norādēm. Lai aktivizētu savu lietotāja profilu, saņemtajā vēstulē jāklikšķina uz pogas "Apstiprināt reģistrāciju!"
 
Pēc veiksmīgas reģistrācijas apstiprināšanas parādīsies šāds uzraksts:
  
"Paldies, reģistrācija ir veiksmīgi pabeigta!"
  
Tālāk lietotājs automātiski nonāks portāla Uzdevumi.lv sākuma lapā.