Šī tēma noderēs skolotājam, kurš ir reģistrējies Uzdevumi.lv, ir identificēts, iepazinies ar Uzdevumi.lv materiāliem un reģistrējis portālā savus skolēnus.
 
Ja kāds no soļiem ir izlaists, Jūs varat iepazīties ar tiem iepriekšējās IKT kursa tēmās.
 
Tiklīdz skolēni ir sākuši pildīt uzdevumus portāla sadaļā "Virtuālā skola", dati par viņu rezultātiem tiek automātiski ievākti un analizēti dažādās atskaitēs. Šajā materiālā iepazīsimies ar atskaiti "Priekšmetu apguve".
Sākums
Uzdevumi.lv izvēlnes sarakstā jāatver sadaļa "Skolēnu rezultāti" results.svg.
 
Svarīgi!
Sadaļa "Skolēnu rezultāti" ir redzama tikai identificētiem skolotājiem un privātskolotājiem; skolēniem pieejas sadaļai nav.
Atverot sadaļu "Skolēnu rezultāti", skolotājs nonāk atskaitē "Skolēnu rezultātu saraksts".
 
rez-saraksts.png
  
Lapā parādās trīs atskaites:
 1. "Priekšmetu apguve" ①
 2. "Priekšmeta progress" ②
 3. "Skolēnu rezultāti" ③
Atskaite "Priekšmetu apguve"
skol-rez2.png
 
Atskaites filtrā jānorāda:
 1. Mācību priekšmets;
 2. Klase;
 3. Interesējošais laika posms;
 4. Jāklikšķina uz pogas lietot-filtru.png.
 
Tālāk parādīsies priekšmeta tēmu saraksts un katra skolēna rezultāts procentos katrā no priekšmeta tēmām.
 
prieksmetu-apguve.png
 
  
Kolonnas ar nevajadzīgām tēmām ir iespējams aizvērt, klikšķinot uz krustiņa pie konkrētās tēmas nosaukuma.
 
izdzest-temu.png

Katru kolonnu ir iespējams padarīt platāku vai šaurāku, noklikšķinot uz kolonnas malas un virzot kursoru uz nepieciešamo pusi.
 
mainit-tabula.png
 • Ja skolēns mācību priekšmetā ir atrisinājis lielu daudzumu uzdevumu, klikšķiniet uz iespējas "Rādīt rekomendējamās atzīmes" ①.
   
 • Jūs varat sakārtot skolēnu sarakstu pēc priekšmetu apguves procentiem (no augstākā rezultāta uz zemāko un otrādi), klikšķinot uz attiecīgās kolonnas nosaukuma ②.
rekomend.png
 
Svarīgi!
Sadaļā "Virtuālā skola" skolēns redz atzīmi, kas atšķiras no tās, ko skolotājs redz atskaitē "Priekšmetu apguve".
 
prieksmeta-atzime.png
 • Atzīme sadaļā "Virtuālā skola" tiek rēķināta, ņemot vērā tikai tos uzdevumus, kurus skolēns ir izpildījis
   
 • Rekomendējamā atzīme atskaitē "Priekšmetu apguve" tiek rēķināta, ņemot vērā visus priekšmeta uzdevumus attiecīgajā klasē, tai skaitā, uzdevumus, kas nav atvērti. 
 
Rekomendējamo atzīmi ieteicams ņemt vērā tikai gadījumos, ja skolēns ir izpildījis lielāko daļu mācību priekšmeta uzdevumu konkrētajā klasē.
Papildus darbības
 • Ar pogu drukat.png atskaiti ir iespējams izdrukāt.
   
 • Ar pogu pdf.png atskaiti iespējams saglabāt un atvērt PDF formātā.