Svarīgi!
Ja skolēns nav sasniedzis 13 gadu vecumu, reģistrāciju portālā Uzdevumi.lv drīkst veikt tikai ar vecāka vai likumīgā aizbildņa atļauju. Atļauju izmantot portālu vecāks sniedz, reģistrējoties Uzdevumi.lv un savienojot savu profilu ar bērna profilu.
Kā iegūt vecāku atļaujas?
A) Bērns pats vecākam nosūta pieprasījumu pēc atļaujas reģistrēties.
To iespējams izdarīt Uzdevumi.lv reģistrācijas lapā.
 
1.png
 
B) Uzaicinājumu reģistrēties Uzdevumi.lv vecākam nosūta skolotājs
 1. Atveriet “Manas klases” un izvēlieties klasi, kuras vecākus aicināsiet reģistrēties
 2. Klikšķiniet uz izvēlnes “Vecāki”

  1.png
    
 3. Nokopējiet uzaicinājuma saiti vecākiem un nosūtiet to viņiem e-pastā, E-klasē, WhatsApp utml. Tāpat varat izdrukāt uzaicinājumu un palūgt skolēniem nodot to vecākiem drukātā veidā

  6.png
   
 4. Atverot saiti, vecāki redzēs šādu tekstu un varēs ērti reģistrēt savu profilu:

  7.png
 
Pēc uzaicinājuma saites atvēršanas vecāki varēs ērti reģistrēties un savienot savu vecāka Uzdevumi.lv profilu ar skolēna profilu, kas dos iespēju sekot līdzi bērna rezultātiem portālā. Jums kā skolotājam sadaļā “Manas klases” ir redzams vecāku reģistrācijas statuss un aktivitāte portālā.
 
Vairāk par skolotāja sadarbību ar vecākiem lasiet teorijā “Vecāku līdzdalība mācību procesā.