Pozitīva skolas un ģimenes sadarbība ir viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem skolēna mācību progresā. Uzaiciniet vecākus reģistrēties portālā Uzdevumi.lv un veiciniet viņu līdzdalību bērna izglītībā!
Kā zināt, kuri vecāki jau ir reģistrējušies?
Jums kā skolotājam sadaļas “Manas klases” izvēlnē “Vecāki” ir redzams vecāku reģistrācijas statuss un aktivitāte portālā.
 
1.png
 
Atverot izvēlni “Vecāki”, Jums redzama šāda informācija:
 
2.png
 
 1. Skolēna vārds un uzvārds
 2. Portālā reģistrētā vecāka vārds un uzvārds. Ja vecāks nav reģistrējies, šajā ailītē redzēsiet krustiņa ikonu.
 3. Informācija, kādiem paziņojumiem vecāks ir pierakstījies, lai saņemtu informāciju par bērna mācībām portālā. Vecāks savā Uzdevumi.lv profilā var pierakstīties paziņojumiem e-pastā un/vai pārlūkprogrammā. Šī informācija palīdzēs Jums saprast, vai vecāks ir informēts par bērnam uzdotajiem mājasdarbiem/pārbaudes darbiem portālā.
 4. Informācija par to, kad vecāks pēdējo reizi ielogojies un izmantojis savu Uzdevumi.lv profilu.
 5. Individuālā uzaicinājuma saite, ko varat izmantot gadījumā, ja vēlaties uzaicināt portālā reģistrēties konkrēta skolēna vecākus. Kā šo saiti izmantot, aprakstīts turpinājumā.
Kā uzaicināt vecākus reģistrēties?
A) Lai uzaicinātu vairāku klašu vecākus vienlaicīgi
 1. Atveriet sadaļu “Manas klases”
 2. Lapas augšējā daļā klikšķiniet uz pogas “Uzaicināt vecākus”

  3.png
   
 3. Nākamajā lapā nokopējiet uzaicinājuma saiti un nosūtiet to vecākiem E-klasē, Mykoob, e-pastā, WhatsApp vai citur. Tāpat varat izdrukāt uzaicinājumu un palūgt skolēnam nodot to vecākiem drukātā veidā.

  4.png
   
 4. Atverot saiti, vecāki redzēs šādu tekstu un varēs ērti reģistrēt savu profilu:

  5.png
   
B) Lai uzaicinātu konkrētas klases vecākus
 1. Atveriet “Manas klases” un izvēlieties klasi, kuras vecākus aicināsiet reģistrēties
 2. Klikšķiniet uz izvēlnes “Vecāki”

  1.png
   
 3. Nokopējiet uzaicinājuma saiti vecākiem un nosūtiet to viņiem e-pastā, E-klasē, Mykoob, WhatsApp utml. Tāpat varat izdrukāt uzaicinājumu un palūgt skolēniem nodot to vecākiem drukātā veidā

  6.png
   
 4. Atverot saiti, vecāki redzēs šādu tekstu un varēs ērti reģistrēt savu profilu:

  7.png
   
C) Lai uzaicinātu konkrēta skolēna vecākus
 1. Atveriet “Manas klases” un izvēlieties nepieciešamo klasi
 2. Klikšķiniet uz izvēlnes “Vecāki”
 3. Skolēnu sarakstā atrodiet to skolēnu, kura vecākus vēlaties uzaicināt un kolonnā “Individuālā uzaicinājuma saite” klikšķiniet uz “Parādīt”

  8.png
   
 4. Tālāk Jums tiks izsniegta uzaicinājuma saite konkrētā bērna vecākiem, ko varat nokopēt un nosūtīt viņiem sev ērtā veidā

  9.png
   
 5. Atverot saiti, vecāks redzēs šādu informāciju un varēs ērti reģistrēties un pievienot savam profilam bērnu:

  10.png
   
Svarīgi!
Svarīgi! Individuālo uzaicinājuma saiti drīkst nosūtīt tikai konkrētā skolēna vecākiem! Iesakām šo saiti izmantot vien gadījumos, ja vecākam citā veidā ir grūtības piereģistrēties. Individuālā uzaicinājuma gadījumā vecākam nebūs nepieciešams meklēt bērna profilu, jo viņa informācija tiks parādīta automātiski.
Kāpēc aicināt vecākus reģistrēties?
Vecāku līdzdalība palīdzēs veidot izpratni par mācību procesu, kā arī motivēs skolēnu laicīgi izpildīt portālā uzdotos mājasdarbus.
 • Portālā reģistrēti vecāki var sekot līdzi mācību procesam un palīdzēt bērnam uzlabot rezultātus, balstoties uz Uzdevumi.lv sniegtajiem ieteikumiem.
 • Vecāki saņems noderīgu informāciju par bērnam uzdotajiem pārbaudes darbiem un iespējamām problēmām tēmu apguvē.
 • Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, ir nepieciešama vecāku atļauja izmantot portālu. Atļauju vecāks piešķir reģistrējoties portālā (vairāk lasiet teorijā “Skolēna privātuma iestatījumi. Vecāku atļaujas”.