Laipni lūgti izglītības portālā Uzdevumi.lv!
Iepazīšanās ar portālu Uzdevumi.lv sākas tā sākuma lapā.
 
Uzdevumi.lv sākuma lapā var redzēt:
 • Uzdevumi.lv logotipu ①
 • Informāciju par lietotāju ②
 • Portāla galveni 
 • Sākuma lapas logrīkus
 • Portāla izvēlni
skolotaja-sakumlapa1.png
Logotips
Uzdevumi.lv logotips — pavēsta, kādā vietnē Jūs šobrīd atrodaties. Jūs varat redzēt portāla logo un nosaukumu. Uzklikšķinot uz Uzdevumi.lv logotipa, Jūs no jebkuras portāla lapas nonāksiet atpakaļ portāla sākuma lapā.
Informācija par lietotāju
skolotaja-profils1.png
Informācija par lietotāju — informācija par Jums, ja esat pieslēgušies portālam. Katrs portālā ielogotais apmeklētājs šajā blokā redz sevi: savu profila foto, vārdu, uzvārdu un iegūto punktu skaitu.
Ja Jūs vēl neesat pieslēgušies portālam vai arī neesat reģistrējušies, tad šī bloka vietā Jūs redzēsiet pogu "Ieiet portālā" un "Reģistrēties".
 • Ja Jums ir vairāki profili, tad ieejiet ar to profilu, kuru grasāties izmantot.
 • Ja Jūs vēlaties rediģēt jebkādu informāciju par sevi, to var izdarīt, klikšķinot uz iespējas "Mans profils" ① vai uz vārda, uzvārda, vai fotogrāfijas.
 • Par PROF pakalpojuma statusu liecina "P" ikona pie profila attēla ②. Ja ikona ir oranžā krāsā, PROF ir aktīvs; ja - pelēkā, PROF nav aktīvs.
 • Ja Jūs nevēlaties izmantot attiecīgo profilu, nospiediet uz saites "Iziet" tieši zem informācijas par Jums.
Portāla galvene
startpage.png
Portāla galvene — šeit regulāri parādās jaunākā lietotājam svarīgā vai aktuālā informācija. Galvenē redzami svarīgi paziņojumi un padomi no Uzdevumi.lv administrācijas, piemēram, paziņojumi par jaunu portāla funkcionalitāti utt.
Atkarībā no lomas, kurā lietotājs reģistrējies, informācija galvenē atšķirsies. Piemēram, skolotāji galvenē var tikt aicināt veidot elektroniskus pārbaudes darbus, savukārt skolēni - pildīt uzdevumus Virtuālajā skolā.
Sākuma lapas logrīki
Sākuma lapas logrīki — nelieli informatīvi tematiski bloki, kas izvietoti portāla Uzdevumi.lv sākuma lapā. Tie satur lietotājam aktuālus datus, piemēram, dienas topu, jaunumus sadaļā "Virtuālā skola", portāla jaunumus u.c. Tie parādās arī citās portāla daļās.
Uzdevumi.lv sākuma lapā ir šādi logrīki:
 
1. Logrīks "Manas klases"
 • Jūsu klašu saraksts ar īsu informāciju (skolēnu aktivitāte sadaļā "Virtuālā skola", aktivitāte sadaļā "Pārbaudes darbi", reģistrēto skolēnu skaits un sasaiste ar vecāku profilu).
 • Iespēja pāriet uz detalizētu statistiku par katru no Jūsu klasēm.
 1. Lai pārietu uz detalizētu klases statistiku, jāklikšķina uz kādas no saitēm ①.
 2. Skolotājam sadaļas “Manas klases” izvēlnē “Vecāki” ir redzams vecāku reģistrācijas statuss un aktivitāte portālā ②. Vairāk par šo sadaļu lasiet teorijā "Vecāku līdzdalība mācību procesā".
 3. Lai pievienotu vai reģistrētu jaunu klasi, jāklikšķina uz pogas "Izvēlēties manas klases" . Vairāk par klašu izvēli un/vai reģistrāciju lasiet teorijā "Skolēnu portālā reģistrē skolotājs"
manas-klases.png
 
2. Ātra piekļuve sadaļai "Pārbaudes darbi".
 
pd.png
  
3. Logrīks "Mana skola" - Jūsu skolas statistika reāllaikā
 
mana-skola.png
 
Skolas virslietotājam šajā sadaļā papildus tiek sniegtas rekomendācijas skolas mācību procesa uzlabošanai.
 
4. Lietotāju saraksts, viņu risinātā tēma un uzrādītais rezultāts.
 
sobrid-risina.png

5. Aktīvāko skolēnu saraksts. Dienas topā var uzzināt, kuri skolēni uz doto brīdi ieguvuši visvairāk punktus par pareizi atrisinātiem uzdevumiem.
 
dienas-tops.png

6. Portālā Uzdevumi.lv izvietotās ziņas ļaus uzzināt par aktualitātēm, kas saistītas ar portālu un tā attīstību.
 
zinas.png

7. Jaunumi sadaļā "Virtuālā skola". Šis logrīks ziņo par Uzdevumi.lv datubāzē nesen pievienotajiem materiāliem.
 
jaunumi-vs.png 
Bultiņa blakus logrīka nosaukumam nozīmē, ka to varēs atvērt, nonākot attiecīgajā portāla sadaļā. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz krāsainās joslas ar logrīka nosaukumu.

bultina-jaunumi-vs.png
8. Uzdevumi.lv kopējā statistika - publicēto uzdevumu, teorijas un testu skaits, aktīvo skolu skaits un portāla lietotāju iegūto punktu skaits.
 
statistika.png
Portāla izvēlne
Portāla izvēlne ļauj pārvietoties pa galvenajām portāla sadaļām.
menu.png
 
Par galveno portāla Uzdevumi.lv izvēlni detalizētāk lasiet nākamajā tēmā "Uzdevumi.lv izvēlne".