Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Demogrāfiskie procesi Latvijā Latvijas iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas
2. Latvijas iedzīvotāju raksturojums Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra, demogrāfiskā slodze, laulība un ģimene, valoda, tautība, nacionālais sastāvs, reliģiskā piederība, politiskā un sociālā struktūra

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas iedzīvotāju skaits 1. izziņas līmenis zema 1p. Latvijas iedzīvotāju skaits, tā samazināšanās, mūža ilgums
2. Demogrāfiskie procesi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Latvijas demogrāfija un tās procesi
3. Iedzīvotāju raksturojums 1. izziņas līmenis zema 1p. Jēdzienu skaidrojumi