Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Amerikas kalni 1p.
2. Derīgo izrakteņu atradnes 1p.
3. Amerikas reljefs, derīgie izrakteņi 1p.