Teorija

Uzdevumi

1. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Amerikas atklāšana un izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Amerikas atklājēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Amerikas atklāšana un vēsture

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Amerikas atklāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Amerikas atklājēji

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Amerikas kalni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Amerikas reljefs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Amerikas reljefs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Derīgo izrakteņu atradnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Amerikas reljefs, derīgie izrakteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Amerikas ģeogrāfiskais stāvoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Amerikas atklāšana un izpēte

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Amerikas reljefs un derīgie izrakteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem