Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Litosfēras plātnes I 1 p.
2. Karte un globuss I 1 p.
3. Litosfēras plātnes II 2 p.
4. Tematiskās kartes I 1 p.
5. Kartes elementi II 2 p.
6. Vulkāni II 4 p.
7. Planētas Saules sistēmā 2 p.
8. Jēdzieni par Visumu 3 p.
9. Ģeogrāfiskās koordinātas I 2 p.
10. Reljefs I 3 p.
11. Zemes sistēmu veidošanās 1 p.
12. Ģeogrāfiskās koordinātas III 5 p.
13. Ēras 2 p.