STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saimniecības nozares un sektori 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina saimniecības sektorus un tiem raksturīgās nozares.
2. Saimniecības nozares un sektori 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina saimniecības sektorus un tiem raksturīgās nozares.
3. Saimniecības nozares un sektori 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina saimniecības sektorus un tiem raksturīgās nozares.
4. Saimniecības nozares un sektori 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm
5. Saimniecības nozares un sektori 7 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
6. Saimniecības nozares un sektori 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
7. Saimniecības nozares un sektori 10 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
8. Saimniecības nozares un sektori 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
9. Saimniecības nozares un sektori 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
10. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izdara secinājumus par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām teritorijā.
11. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām teritorijā.
12. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām teritorijā.
13. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izdara secinājumus par saimniecības nozaru izvietojuma likumsakarībām teritorijā.
14. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo teritorijas saimniecības attīstību pēc kritērijiem.
15. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo teritorijas saimniecības attīstību pēc kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saimniecības nozares un sektori 2 Citi augsta 2 p. Zina saimniecības sektorus un tiem raksturīgās nozares.
2. Saimniecības nozares un sektori 12 Citi augsta 2 p. Grupē saimniecības nozares pēc pazīmēm.
3. Saimniecības attīstību un izvietojumu ietekmējošie faktori 7 Citi augsta 2 p. Raksturo teritorijas saimniecības attīstību pēc kritērijiem.