Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apstrādes rūpniecība Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākās apstrādes rūpniecības nozares Latvijā.
2. Apstrādes rūpniecība Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
3. Apstrādes rūpniecība Latvijā 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
4. Apstrādes rūpniecība Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
5. Apstrādes rūpniecība Latvijā 6 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
6. Apstrādes rūpniecība Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
7. Apstrādes rūpniecība Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
8. Apstrādes rūpniecība Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības attīstības izmaiņas Latvijas vēsturē.
9. Apstrādes rūpniecība Latvijā 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības attīstības izmaiņas Latvijas vēsturē.
10. Apstrādes rūpniecība Latvijā 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
11. Apstrādes rūpniecība Latvijā 15 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
12. Apstrādes rūpniecība Latvijā 16 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
13. Apstrādes rūpniecība Latvijā 19 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
14. Apstrādes rūpniecība Latvijā 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
15. Apstrādes rūpniecība Latvijā 21 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
16. Apstrādes rūpniecība Latvijā 22 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
17. Enerģētika Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta Latvijas energoresursu patēriņu.
18. Enerģētika Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Prognozē alternatīvās enerģijas iegūšanas iespējas Latvijā.
19. Enerģētika Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prognozē alternatīvās enerģijas iegūšanas iespējas Latvijā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apstrādes rūpniecība Latvijā 3 Citi augsta 3p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
2. Apstrādes rūpniecība Latvijā 9 Citi augsta 2p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
3. Apstrādes rūpniecība Latvijā 10 Citi augsta 2p. Nosaka nozīmīgākos apstrādes rūpniecībā saražotos produktus un eksporta valstis.
4. Apstrādes rūpniecība Latvijā 13 Citi augsta 2p. Skaidro apstrādes rūpniecības attīstības izmaiņas Latvijas vēsturē.
5. Apstrādes rūpniecība Latvijā 17 Citi augsta 2p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
6. Apstrādes rūpniecība Latvijā 18 Citi augsta 2p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
7. Apstrādes rūpniecība Latvijā 23 Citi zema 2p. Skaidro apstrādes rūpniecības uzņēmumu izvietojuma likumsakarības Latvijā.
8. Enerģētika Latvijā 4 Citi augsta 2p. Prognozē alternatīvās enerģijas iegūšanas iespējas Latvijā.