STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Transports Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
2. Transports Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
3. Transports Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
4. Transports Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
5. Transports Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
6. Transports Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
7. Transports Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
8. Transports Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
9. Transports Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
10. Transports Latvijā 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
11. Transports Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
12. Transports Latvijā 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
13. Transports Latvijā 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
14. Transports Latvijā 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
15. Transports Latvijā 15 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
16. Transports Latvijā 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
17. Transports Latvijā 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
18. Transports Latvijā 18 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
19. Transports Latvijā 19 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
20. Transports Latvijā 20 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
21. Transports Latvijā 21 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
22. Tūrisms Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina tūrisma veidus.
23. Tūrisms Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē tūrisma piemērus pēc to piederības tūrisma veidam.
24. Tūrisms Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
25. Tūrisms Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
26. Tūrisms Latvijā 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
27. Tūrisms Latvijā 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
28. Tūrisms Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
29. Tūrisms Latvijā 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tūrisms

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Transports Latvijā 22 Citi zema 2 p. Skaidro starptautisko pasažieru un tranzīta pārvadājumu nozaru attīstību Latvijā.
2. Tūrisms Latvijā 1 Citi augsta 2 p. Zina tūrisma veidus.
3. Tūrisms Latvijā 5 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
4. Tūrisms Latvijā 7 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
5. Tūrisms Latvijā 8 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.