Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Transports Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
2. Transports Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
3. Transports Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
4. Transports Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta nozīmīgākās izejošās kravu un pasažieru plūsmas.
5. Transports Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
6. Transports Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
7. Transports Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
8. Transports Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
9. Transports Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
10. Transports Latvijā 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
11. Transports Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
12. Transports Latvijā 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
13. Transports Latvijā 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
14. Transports Latvijā 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
15. Transports Latvijā 15 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
16. Transports Latvijā 16 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
17. Transports Latvijā 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
18. Transports Latvijā 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
19. Transports Latvijā 19 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
20. Transports Latvijā 20 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
21. Transports Latvijā 21 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksturo transporta nozari Latvijā pēc kritērijiem.
22. Tūrisms Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina tūrisma veidus.
23. Tūrisms Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Grupē tūrisma piemērus pēc to piederības tūrisma veidam.
24. Tūrisms Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
25. Tūrisms Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
26. Tūrisms Latvijā 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
27. Tūrisms Latvijā 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
28. Tūrisms Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
29. Tūrisms Latvijā 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tūrisms

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Transports Latvijā 22 Citi zema 2p. Skaidro starptautisko pasažieru un tranzīta pārvadājumu nozaru attīstību Latvijā.
2. Tūrisms Latvijā 1 Citi augsta 2p. Zina tūrisma veidus.
3. Tūrisms Latvijā 5 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
4. Tūrisms Latvijā 7 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.
5. Tūrisms Latvijā 8 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos tūrisma resursus Latvijā.