Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 2 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
3. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
4. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
5. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 6 2. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
6. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
7. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
8. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
9. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 13 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
10. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
11. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
12. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
13. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
14. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
15. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
16. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
17. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 21 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
18. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 22 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
19. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 23 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
20. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 24 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
21. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
22. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 32 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
23. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 33 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
24. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 34 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
25. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 35 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
26. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 36 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
27. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 37 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
28. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 38 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
29. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 39 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
30. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 40 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
31. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 41 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
32. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 42 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 4 Citi vidēja 2p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
2. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 7 Citi vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
3. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 8 Citi zema 1p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
4. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 11 Citi vidēja 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
5. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 26 Citi vidēja 2p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
6. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 27 Citi vidēja 2p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
7. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 28 Citi zema 1p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
8. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 29 Citi vidēja 2p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.
9. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 30 Citi vidēja 2p. Raksturo Latvijas ģeogrāfisko stāvokli.
10. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis 31 Citi vidēja 2p. Nosaka Latvijas ģeogrāfiskā stāvokļa sniegtās priekšrocības un radītos trūkumus.