STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas apdzīvotība 1 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
2. Latvijas apdzīvotība 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
3. Latvijas apdzīvotība 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
4. Latvijas apdzīvotība 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
5. Latvijas apdzīvotība 5 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
6. Latvijas apdzīvotība 7 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
7. Latvijas apdzīvotība 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka iedzīvotāju blīvumu.
8. Latvijas apdzīvotība 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro Latvijas apdzīvotības ģeogrāfiskās atšķirības.
9. Latvijas apdzīvotība 11 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro Latvijas apdzīvotības izmaiņu cēloņus.
10. Latvijas apdzīvojums 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
11. Latvijas apdzīvojums 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
12. Latvijas apdzīvojums 4 1. izziņas līmenis zema 4 p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
13. Latvijas apdzīvojums 5 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
14. Latvijas apdzīvojums 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
15. Latvijas apdzīvojums 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
16. Latvijas apdzīvojums 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
17. Latvijas apdzīvojums 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
18. Latvijas apdzīvojums 11 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
19. Latvijas apdzīvojums 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
20. Latvijas apdzīvojums 13 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
21. Latvijas apdzīvojums 15 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
22. Latvijas apdzīvojums 16 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
23. Latvijas apdzīvojums 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
24. Latvijas apdzīvojums 19 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
25. Latvijas apdzīvojums 20 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
26. Latvijas apdzīvojums 22 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
27. Latvijas apdzīvojums 23 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
28. Latvijas apdzīvojums 24 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
29. Latvijas apdzīvojums 25 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
30. Latvijas apdzīvojums 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas apdzīvotība 6 Citi vidēja 1 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
2. Latvijas apdzīvotība 8 Citi vidēja 1 p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
3. Latvijas apdzīvotība 12 Citi vidēja 3 p. Skaidro Latvijas apdzīvotības izmaiņu cēloņus.
4. Latvijas apdzīvojums 2 Citi zema 2 p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
5. Latvijas apdzīvojums 10 Citi vidēja 2 p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
6. Latvijas apdzīvojums 14 Citi augsta 4 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
7. Latvijas apdzīvojums 17 Citi augsta 9,5 p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
8. Latvijas apdzīvojums 21 Citi vidēja 1 p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.