Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas apdzīvotība 1 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
2. Latvijas apdzīvotība 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
3. Latvijas apdzīvotība 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
4. Latvijas apdzīvotība 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
5. Latvijas apdzīvotība 5 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
6. Latvijas apdzīvotība 7 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
7. Latvijas apdzīvotība 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka iedzīvotāju blīvumu.
8. Latvijas apdzīvotība 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro Latvijas apdzīvotības ģeogrāfiskās atšķirības.
9. Latvijas apdzīvotība 11 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro Latvijas apdzīvotības izmaiņu cēloņus.
10. Latvijas apdzīvojums 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
11. Latvijas apdzīvojums 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
12. Latvijas apdzīvojums 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
13. Latvijas apdzīvojums 4 1. izziņas līmenis zema 4p. Zina faktorus, kuri ietekmē apdzīvotās vietas veidošanos.
14. Latvijas apdzīvojums 5 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
15. Latvijas apdzīvojums 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
16. Latvijas apdzīvojums 7 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
17. Latvijas apdzīvojums 8 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
18. Latvijas apdzīvojums 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
19. Latvijas apdzīvojums 11 2. izziņas līmenis augsta 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
20. Latvijas apdzīvojums 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
21. Latvijas apdzīvojums 13 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
22. Latvijas apdzīvojums 15 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
23. Latvijas apdzīvojums 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
24. Latvijas apdzīvojums 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
25. Latvijas apdzīvojums 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
26. Latvijas apdzīvojums 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
27. Latvijas apdzīvojums 22 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
28. Latvijas apdzīvojums 23 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
29. Latvijas apdzīvojums 24 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
30. Latvijas apdzīvojums 25 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.
31. Latvijas apdzīvojums 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas apdzīvotība 6 Citi vidēja 1p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
2. Latvijas apdzīvotība 8 Citi vidēja 1p. Zina ar apdzīvotību un apdzīvojumu saistītos jēdzienus.
3. Latvijas apdzīvotība 12 Citi vidēja 3p. Skaidro Latvijas apdzīvotības izmaiņu cēloņus.
4. Latvijas apdzīvojums 10 Citi vidēja 2p. Nosaka apdzīvotās vietas funkcijas.
5. Latvijas apdzīvojums 14 Citi augsta 4p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
6. Latvijas apdzīvojums 17 Citi augsta 9,5p. Zina urbanizācijas procesu ietekmējošos faktorus.
7. Latvijas apdzīvojums 21 Citi vidēja 1p. Skaidro urbanizācijas procesa cēloņus un sekas.