STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas reģioni 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
2. Eiropas reģioni 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
3. Eiropas reģioni 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
4. Eiropas reģioni 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
5. Eiropas reģioni 7 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
6. Eiropas reģioni 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
7. Eiropas reģioni 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
8. Eiropas reģioni 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
9. Eiropas reģioni 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
10. Eiropas reģioni 12 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
11. Eiropas reģioni 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
12. Eiropas reģioni 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
13. Eiropas reģioni 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
14. Eiropas reģioni 17 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
15. Eiropas reģioni 18 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
16. Eiropas reģioni 19 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
17. Eiropas reģioni 20 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
18. Eiropas reģioni 21 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
19. Eiropas reģioni 23 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
20. Eiropas reģioni 27 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
21. Eiropas reģioni 32 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas reģioni 15 Citi zema 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
2. Eiropas reģioni 22 Citi vidēja 2 p. Zina reģionu noteikšanas principus.
3. Eiropas reģioni 24 Citi vidēja 4 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
4. Eiropas reģioni 25 Citi vidēja 4 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
5. Eiropas reģioni 26 Citi augsta 2 p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
6. Eiropas reģioni 28 Citi vidēja 2 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
7. Eiropas reģioni 29 Citi augsta 1 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
8. Eiropas reģioni 30 Citi augsta 4 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
9. Eiropas reģioni 31 Citi vidēja 2 p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.