Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas reģioni 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
2. Eiropas reģioni 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
3. Eiropas reģioni 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
4. Eiropas reģioni 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
5. Eiropas reģioni 7 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
6. Eiropas reģioni 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
7. Eiropas reģioni 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
8. Eiropas reģioni 10 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
9. Eiropas reģioni 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
10. Eiropas reģioni 12 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina reģionu noteikšanas principus.
11. Eiropas reģioni 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
12. Eiropas reģioni 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
13. Eiropas reģioni 16 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
14. Eiropas reģioni 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
15. Eiropas reģioni 18 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
16. Eiropas reģioni 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
17. Eiropas reģioni 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
18. Eiropas reģioni 21 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
19. Eiropas reģioni 23 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
20. Eiropas reģioni 27 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
21. Eiropas reģioni 32 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas reģioni 15 Citi zema 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
2. Eiropas reģioni 22 Citi vidēja 2p. Zina reģionu noteikšanas principus.
3. Eiropas reģioni 24 Citi vidēja 4p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
4. Eiropas reģioni 25 Citi vidēja 4p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
5. Eiropas reģioni 26 Citi augsta 2p. Zina Eiropas reģionālo dalījumu.
6. Eiropas reģioni 28 Citi vidēja 2p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
7. Eiropas reģioni 29 Citi augsta 1p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
8. Eiropas reģioni 30 Citi augsta 4p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.
9. Eiropas reģioni 31 Citi vidēja 2p. Raksturo Eiropas reģionus un valstis pēc kritērijiem.