STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst datus tiešsaistes datu bāzēs.
2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst datus tiešsaistes datu bāzēs.
3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apraksta nozīmīgākās iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas vēsturē.
4. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta nozīmīgākās iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijas vēsturē.
5. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 6 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro iedzīvotāju skaita izmaiņu cēloņus Latvijā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 5 Citi augsta 3 p. Skaidro iedzīvotāju skaita izmaiņu cēloņus Latvijā.
2. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 7 Citi augsta 8 p. Skaidro iedzīvotāju skaita izmaiņu cēloņus Latvijā.
3. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā 8 Citi vidēja 2 p. Skaidro iedzīvotāju skaita izmaiņu cēloņus Latvijā.