STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ataudze Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro demogrāfiskos procesus raksturojošus jēdzienus.
2. Ataudze Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro demogrāfiskos procesus raksturojošus jēdzienus.
3. Ataudze Latvijā 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro demogrāfiskos procesus raksturojošus jēdzienus.
4. Ataudze Latvijā 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro demogrāfiskos procesus raksturojošus jēdzienus.
5. Ataudze Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro demogrāfiskos procesus raksturojošus jēdzienus.
6. Ataudze Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
7. Ataudze Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
8. Ataudze Latvijā 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
9. Ataudze Latvijā 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
10. Ataudze Latvijā 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
11. Ataudze Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
12. Ataudze Latvijā 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
13. Ataudze Latvijā 15 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
14. Ataudze Latvijā 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina iedzīvotāju ataudzi.
15. Ataudze Latvijā 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina iedzīvotāju ataudzi.
16. Ataudze Latvijā 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
17. Ataudze Latvijā 19 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
18. Ataudze Latvijā 20 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
19. Ataudze Latvijā 21 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
20. Ataudze Latvijā 22 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
21. Ataudze Latvijā 23 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
22. Ataudze Latvijā 24 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
23. Ataudze Latvijā 25 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
24. Ataudze Latvijā 26 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
25. Ataudze Latvijā 27 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficientus.
26. Demogrāfisko procesu telpiskās atšķirības Latvijā 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta demogrāfisko rādītāju atšķirības Latvijas statistiskajos reģionos.
27. Demogrāfisko procesu telpiskās atšķirības Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta demogrāfisko rādītāju atšķirības Latvijas statistiskajos reģionos.
28. Demogrāfisko procesu telpiskās atšķirības Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta demogrāfisko rādītāju atšķirības Latvijas statistiskajos reģionos.
29. Demogrāfisko procesu telpiskās atšķirības Latvijā 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro demogrāfisko rādītāju atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
30. Dzimumvecumstruktūra 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido dzimumvecumstruktūras diagrammu.
31. Dzimumvecumstruktūra 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido dzimumvecumstruktūras diagrammu.
32. Dzimumvecumstruktūra 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido dzimumvecumstruktūras diagrammu.
33. Dzimumvecumstruktūra 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veido dzimumvecumstruktūras diagrammu.
34. Dzimumvecumstruktūra 7 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
35. Dzimumvecumstruktūra 10 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
36. Dzimumvecumstruktūra 11 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
37. Dzimumvecumstruktūra 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
38. Dzimumvecumstruktūra 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
39. Dzimumvecumstruktūra 15 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
40. Dzimumvecumstruktūra 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst datus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.
41. Dzimumvecumstruktūra 17 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst datus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.
42. Dzimumvecumstruktūra 20 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta demogrāfiskos procesus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.
43. Dzimumvecumstruktūra 21 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta demogrāfiskos procesus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.
44. Dzimumvecumstruktūra 23 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Apraksta demogrāfiskos procesus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ataudze Latvijā 10 Citi vidēja 3 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
2. Ataudze Latvijā 12 Citi augsta 2 p. Zina faktorus, kuri ietekmē demogrāfiskos procesus.
3. Ataudze Latvijā 28 Citi vidēja 5 p. Salīdzina demogrāfiskos rādītājus valstīs un skaidro atšķirību cēloņus.
4. Ataudze Latvijā 29 Citi vidēja 4 p. Salīdzina demogrāfiskos rādītājus valstīs un skaidro atšķirību cēloņus.
5. Dzimumvecumstruktūra 5 Citi vidēja 4 p. Veido dzimumvecumstruktūras diagrammu.
6. Dzimumvecumstruktūra 8 Citi augsta 4 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
7. Dzimumvecumstruktūra 9 Citi augsta 2 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
8. Dzimumvecumstruktūra 14 Citi vidēja 3 p. Analizē dzimumvecumstruktūras diagrammu un prognozē paaudžu nomaiņu.
9. Dzimumvecumstruktūra 18 Citi vidēja 3 p. Iegūst datus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.
10. Dzimumvecumstruktūra 19 Citi augsta 6 p. Apraksta demogrāfiskos procesus, izmantojot dzimumvecumstruktūras diagrammu.