Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas augsnes 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina augsnes horizontus.
2. Latvijas augsnes 4 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Zina augsnes horizontus.
3. Latvijas augsnes 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina augsnes horizontus.
4. Latvijas augsnes 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina augsnes horizontus.
5. Latvijas augsnes 7 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro augsnes veidošanos.
6. Latvijas augsnes 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro augsnes veidošanos.
7. Latvijas augsnes 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro augsnes veidošanos.
8. Latvijas augsnes 10 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro augsnes veidošanos
9. Latvijas augsnes 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
10. Latvijas augsnes 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
11. Latvijas augsnes 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
12. Latvijas augsnes 16 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
13. Latvijas augsnes 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
14. Latvijas augsnes 18 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
15. Latvijas augsnes 19 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
16. Latvijas augsnes 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
17. Latvijas augsnes 21 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
18. Latvijas augsnes 22 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
19. Latvijas augsnes 23 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
20. Latvijas augsnes 24 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
21. Latvijas augsnes 25 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
22. Latvijas augsnes 26 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
23. Latvijas augsnes 27 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
24. Latvijas augsnes 28 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
25. Latvijas augsnes 29 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
26. Latvijas augsnes 30 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
27. Lauksaimniecība Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
28. Lauksaimniecība Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
29. Lauksaimniecība Latvijā 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
30. Lauksaimniecība Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības Latvijā
31. Lauksaimniecība Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
32. Lauksaimniecība Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
33. Lauksaimniecība Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
34. Lauksaimniecība Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
35. Lauksaimniecība Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
36. Lauksaimniecība Latvijā 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
37. Lauksaimniecība Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
38. Lauksaimniecība Latvijā 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
39. Lauksaimniecība Latvijā 15 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
40. Latvijas zemes dzīļu resursi 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina purvu tipus.
41. Latvijas zemes dzīļu resursi 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina purvu tipus.
42. Latvijas zemes dzīļu resursi 3 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta purvu veidošanās apstākļus Latvijā.
43. Latvijas zemes dzīļu resursi 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
44. Latvijas zemes dzīļu resursi 7 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
45. Latvijas zemes dzīļu resursi 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
46. Latvijas zemes dzīļu resursi 9 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
47. Latvijas zemes dzīļu resursi 11 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
48. Latvijas zemes dzīļu resursi 14 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
49. Latvijas zemes dzīļu resursi 15 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
50. Latvijas zemes dzīļu resursi 16 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
51. Latvijas zemes dzīļu resursi 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
52. Latvijas zemes dzīļu resursi 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
53. Latvijas zemes dzīļu resursi 19 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
54. Baltijas jūras resursi 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Baltijas jūrā sastopamās nozīmīgākās zivju sugas.
55. Baltijas jūras resursi 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Baltijas jūrā sastopamās nozīmīgākās zivju sugas.
56. Baltijas jūras resursi 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
57. Baltijas jūras resursi 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
58. Mežsaimniecība Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina mežu nozīmi.
59. Mežsaimniecība Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Zina mežu nozīmi.
60. Mežsaimniecība Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Zina mežu nozīmi.
61. Mežsaimniecība Latvijā 5 2. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Zina mežu nozīmi.
62. Mežsaimniecība Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina mežu nozīmi.
63. Mežsaimniecība Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mežu nozīmi.
64. Mežsaimniecība Latvijā 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina mežu nozīmi.
65. Mežsaimniecība Latvijā 10 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina mežu nozīmi.
66. Mežsaimniecība Latvijā 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro mežainuma izmaiņas Latvijā.
67. Mežsaimniecība Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
68. Mežsaimniecība Latvijā 14 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
69. Mežsaimniecība Latvijā 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
70. Mežsaimniecība Latvijā 16 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
71. Mežsaimniecība Latvijā 17 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
72. Mežsaimniecība Latvijā 18 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
73. Latvijas zālāji 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
74. Latvijas zālāji 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
75. Latvijas zālāji 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
76. Latvijas zālāji 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
77. Latvijas zālāji 5 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
78. Latvijas zālāji 6 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
79. Latvijas zālāji 9 1. izziņas līmenis zema 3p. Apraksta zālājus un to veidus.
80. Latvijas zālāji 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
81. Latvijas zālāji 14 2. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
82. Latvijas zālāji 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
83. Latvijas zālāji 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta zālājus un to veidus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas augsnes 13 Citi vidēja 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
2. Latvijas augsnes 15 Citi augsta 2p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
3. Lauksaimniecība Latvijā 6 Citi augsta 3p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
4. Lauksaimniecība Latvijā 10 Citi augsta 2p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
5. Lauksaimniecība Latvijā 16 Citi augsta 2p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
6. Latvijas zemes dzīļu resursi 10 Citi augsta 2p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
7. Latvijas zemes dzīļu resursi 13 Citi augsta 2p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
8. Baltijas jūras resursi 3 Citi augsta 2p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
9. Baltijas jūras resursi 6 Citi augsta 2p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
10. Baltijas jūras resursi 7 Citi augsta 1p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
11. Mežsaimniecība Latvijā 1 Citi augsta 2p. Zina mežu nozīmi.
12. Mežsaimniecība Latvijā 8 Citi augsta 2p. Zina mežu nozīmi.
13. Mežsaimniecība Latvijā 11 Citi augsta 2p. Skaidro mežainuma izmaiņas Latvijā.
14. Latvijas zālāji 7 Citi augsta 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
15. Latvijas zālāji 8 Citi augsta 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
16. Latvijas zālāji 10 Citi augsta 1p. Apraksta zālājus un to veidus.
17. Latvijas zālāji 11 Citi augsta 3p. Apraksta zālājus un to veidus.
18. Latvijas zālāji 13 Citi augsta 2p. Apraksta zālājus un to veidus.
19. Latvijas zālāji 15 Citi augsta 2p. Apraksta zālājus un to veidus.