Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas augsnes 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina augsnes horizontus.
2. Latvijas augsnes 4 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina augsnes horizontus.
3. Latvijas augsnes 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina augsnes horizontus.
4. Latvijas augsnes 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina augsnes horizontus.
5. Latvijas augsnes 7 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro augsnes veidošanos.
6. Latvijas augsnes 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro augsnes veidošanos.
7. Latvijas augsnes 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro augsnes veidošanos.
8. Latvijas augsnes 10 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro augsnes veidošanos
9. Latvijas augsnes 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
10. Latvijas augsnes 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
11. Latvijas augsnes 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
12. Latvijas augsnes 16 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
13. Latvijas augsnes 17 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
14. Latvijas augsnes 18 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
15. Latvijas augsnes 19 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
16. Latvijas augsnes 20 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
17. Latvijas augsnes 21 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
18. Latvijas augsnes 22 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
19. Latvijas augsnes 23 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
20. Latvijas augsnes 24 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
21. Latvijas augsnes 25 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
22. Latvijas augsnes 26 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
23. Latvijas augsnes 27 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
24. Latvijas augsnes 28 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
25. Latvijas augsnes 29 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
26. Latvijas augsnes 30 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
27. Lauksaimniecība Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
28. Lauksaimniecība Latvijā 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
29. Lauksaimniecība Latvijā 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
30. Lauksaimniecība Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības Latvijā
31. Lauksaimniecība Latvijā 5 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
32. Lauksaimniecība Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
33. Lauksaimniecība Latvijā 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
34. Lauksaimniecība Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
35. Lauksaimniecība Latvijā 11 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
36. Lauksaimniecība Latvijā 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
37. Lauksaimniecība Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
38. Lauksaimniecība Latvijā 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
39. Lauksaimniecība Latvijā 15 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
40. Latvijas zemes dzīļu resursi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina purvu tipus.
41. Latvijas zemes dzīļu resursi 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina purvu tipus.
42. Latvijas zemes dzīļu resursi 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta purvu veidošanās apstākļus Latvijā.
43. Latvijas zemes dzīļu resursi 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
44. Latvijas zemes dzīļu resursi 7 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
45. Latvijas zemes dzīļu resursi 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
46. Latvijas zemes dzīļu resursi 9 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
47. Latvijas zemes dzīļu resursi 11 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
48. Latvijas zemes dzīļu resursi 16 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
49. Latvijas zemes dzīļu resursi 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
50. Latvijas zemes dzīļu resursi 18 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
51. Latvijas zemes dzīļu resursi 19 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
52. Baltijas jūras resursi 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Baltijas jūrā sastopamās nozīmīgākās zivju sugas.
53. Baltijas jūras resursi 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Baltijas jūrā sastopamās nozīmīgākās zivju sugas.
54. Baltijas jūras resursi 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
55. Baltijas jūras resursi 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
56. Mežsaimniecība Latvijā 2 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina mežu nozīmi.
57. Mežsaimniecība Latvijā 3 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Zina mežu nozīmi.
58. Mežsaimniecība Latvijā 4 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina mežu nozīmi.
59. Mežsaimniecība Latvijā 5 2. izziņas līmenis vidēja 2,5 p. Zina mežu nozīmi.
60. Mežsaimniecība Latvijā 6 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina mežu nozīmi.
61. Mežsaimniecība Latvijā 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mežu nozīmi.
62. Mežsaimniecība Latvijā 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina mežu nozīmi.
63. Mežsaimniecība Latvijā 10 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina mežu nozīmi.
64. Mežsaimniecība Latvijā 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro mežainuma izmaiņas Latvijā.
65. Mežsaimniecība Latvijā 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
66. Mežsaimniecība Latvijā 14 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
67. Mežsaimniecība Latvijā 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
68. Mežsaimniecība Latvijā 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
69. Mežsaimniecība Latvijā 17 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
70. Mežsaimniecība Latvijā 18 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro mežu kopšanas nozīmi koksnes krājas pieaugumā.
71. Latvijas zālāji 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
72. Latvijas zālāji 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
73. Latvijas zālāji 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
74. Latvijas zālāji 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
75. Latvijas zālāji 5 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
76. Latvijas zālāji 6 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
77. Latvijas zālāji 9 1. izziņas līmenis zema 3 p. Apraksta zālājus un to veidus.
78. Latvijas zālāji 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
79. Latvijas zālāji 14 2. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
80. Latvijas zālāji 16 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
81. Latvijas zālāji 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas augsnes 13 Citi vidēja 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
2. Latvijas augsnes 15 Citi augsta 2 p. Zina nozīmīgākos augšņu tipus Latvijā un to veidošanās apstākļus.
3. Lauksaimniecība Latvijā 6 Citi augsta 3 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
4. Lauksaimniecība Latvijā 10 Citi augsta 2 p. Skaidro Latvijas lauksaimniecības nozaru izvietojuma likumsakarības.
5. Lauksaimniecība Latvijā 16 Citi augsta 2 p. Zina Latvijā nozīmīgākās lauksaimniecības nozares un to saražotos produktus.
6. Latvijas zemes dzīļu resursi 10 Citi augsta 2 p. Apraksta zemes dzīļu resursu un to atradņu izvietojumu Latvijas teritorijā.
7. Latvijas zemes dzīļu resursi 13 Citi augsta 2 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
8. Latvijas zemes dzīļu resursi 15 Citi zema 1 p. Zina Latvijas nozīmīgākos zemes dzīļu resursus.
9. Baltijas jūras resursi 3 Citi augsta 2 p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
10. Baltijas jūras resursi 6 Citi augsta 2 p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
11. Baltijas jūras resursi 7 Citi augsta 1 p. Skaidro izmaiņu cēloņus Baltijas jūras ekosistēmā un to ietekmi uz zivju Krājumiem.
12. Mežsaimniecība Latvijā 1 Citi augsta 2 p. Zina mežu nozīmi.
13. Mežsaimniecība Latvijā 8 Citi augsta 2 p. Zina mežu nozīmi.
14. Mežsaimniecība Latvijā 11 Citi augsta 2 p. Skaidro mežainuma izmaiņas Latvijā.
15. Latvijas zālāji 7 Citi augsta 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
16. Latvijas zālāji 8 Citi augsta 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
17. Latvijas zālāji 10 Citi augsta 1 p. Apraksta zālājus un to veidus.
18. Latvijas zālāji 11 Citi augsta 3 p. Apraksta zālājus un to veidus.
19. Latvijas zālāji 13 Citi augsta 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.
20. Latvijas zālāji 15 Citi augsta 2 p. Apraksta zālājus un to veidus.