Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vulkāni un zemestrīces 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina vulkāna uzbūvi.
2. Vulkāni un zemestrīces 2 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina jēdzienus ‘zemestrīces hipocentrs’, ‘zemestrīces epicentrs’
3. Vulkāni un zemestrīces 3 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina vulkānu veidus.
4. Vulkāni un zemestrīces 4 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina vulkānu veidus.
5. Vulkāni un zemestrīces 7 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
6. Vulkāni un zemestrīces 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina nozīmīgākos vulkānisma un seismiskās aktivitātes apgabalus.
7. Vulkāni un zemestrīces 9 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
8. Vulkāni un zemestrīces 11 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Skaidro vulkānu veidošanos.
9. Vulkāni un zemestrīces 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
10. Vulkāni un zemestrīces 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
11. Vulkāni un zemestrīces 15 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
12. Vulkāni un zemestrīces 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
13. Vulkāni un zemestrīces 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
14. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
15. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 4 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
16. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 5 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro vulkānu un zemestrīču darbības ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un saimniecisko darbību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vulkāni un zemestrīces 5 Citi vidēja 6p. Zina vulkāna uzbūvi.
2. Vulkāni un zemestrīces 6 Citi augsta 5p. Zina nozīmīgākos vulkānisma un seismiskās aktivitātes apgabalus.
3. Vulkāni un zemestrīces 10 Citi augsta 2p. Skaidro vulkānu veidošanos.
4. Vulkāni un zemestrīces 16 Citi vidēja 2p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
5. Vulkāni un zemestrīces 19 Citi vidēja 1p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
6. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 1 Citi augsta 4p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
7. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 3 Citi augsta 1p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
8. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 6 Citi vidēja 4p. Skaidro vulkānu un zemestrīču darbības ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un saimniecisko darbību.