Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vulkāni un zemestrīces 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina vulkāna uzbūvi.
2. Vulkāni un zemestrīces 2 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina jēdzienus ‘zemestrīces hipocentrs’, ‘zemestrīces epicentrs’
3. Vulkāni un zemestrīces 3 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina vulkānu veidus.
4. Vulkāni un zemestrīces 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina vulkānu veidus.
5. Vulkāni un zemestrīces 7 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
6. Vulkāni un zemestrīces 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina nozīmīgākos vulkānisma un seismiskās aktivitātes apgabalus.
7. Vulkāni un zemestrīces 9 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
8. Vulkāni un zemestrīces 11 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Skaidro vulkānu veidošanos.
9. Vulkāni un zemestrīces 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
10. Vulkāni un zemestrīces 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro zemestrīces veidošanos.
11. Vulkāni un zemestrīces 15 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
12. Vulkāni un zemestrīces 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
13. Vulkāni un zemestrīces 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
14. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 2 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
15. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 4 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
16. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 5 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču darbības ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un saimniecisko darbību.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vulkāni un zemestrīces 5 Citi vidēja 6 p. Zina vulkāna uzbūvi.
2. Vulkāni un zemestrīces 6 Citi augsta 5 p. Zina nozīmīgākos vulkānisma un seismiskās aktivitātes apgabalus.
3. Vulkāni un zemestrīces 10 Citi augsta 2 p. Skaidro vulkānu veidošanos.
4. Vulkāni un zemestrīces 16 Citi vidēja 2 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
5. Vulkāni un zemestrīces 19 Citi vidēja 1 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču ģeogrāfisko izplatību.
6. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 1 Citi augsta 4 p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
7. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 3 Citi augsta 1 p. Zina vulkānu un zemestrīču darbības radītos primāros un sekundāros riskus.
8. Ģeoloģiskie riski un cilvēku dzīves vide 6 Citi vidēja 4 p. Skaidro vulkānu un zemestrīču darbības ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu un saimniecisko darbību.