Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reljefa formas un to veidi 1 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
2. Reljefa formas un to veidi 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
3. Reljefa formas un to veidi 5 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
4. Reljefa formas un to veidi 8 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
5. Reljefa formas un to veidi 9 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
6. Reljefa formas un to veidi 10 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Reljefa formas un to veidi 12 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Reljefa formas un to veidi 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
9. Reljefa formu veidošanās 1 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro dažādu reljefa formu veidošanos.
10. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 1 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina nozīmīgākos Latvijas teritorijas virsmas attīstības posmus.
11. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 2 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
12. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
13. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
14. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ledāja darbības veidotās reljefa formas.
15. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 6 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina ledāja darbības veidotās reljefa formas.
16. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 7 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo ledāja darbības ietekmi uz Latvijas teritorijas mūsdienu virsmas veidošanos.
17. Latvijas reljefa formas 1 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Grupē Latvijas reljefa formas pēc to veida.
18. Latvijas reljefa formas 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Latvijas reljefa formas 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Latvijas reljefa formas 6 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reljefa formas un to veidi 3 Citi vidēja 4 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
2. Reljefa formas un to veidi 4 Citi vidēja 3 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
3. Reljefa formas un to veidi 6 Citi vidēja 1 p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
4. Reljefa formas un to veidi 7 Citi vidēja 4 p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
5. Reljefa formas un to veidi 11 Citi vidēja 4 p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 8 Citi vidēja 4 p. Raksturo ledāja darbības ietekmi uz Latvijas teritorijas mūsdienu virsmas veidošanos.
7. Latvijas reljefa formas 2 Citi vidēja 2 p. Grupē Latvijas reljefa formas pēc to veida.
8. Latvijas reljefa formas 3 Citi vidēja 4 p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.