Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reljefa formas un to veidi 1 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
2. Reljefa formas un to veidi 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
3. Reljefa formas un to veidi 5 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
4. Reljefa formas un to veidi 8 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
5. Reljefa formas un to veidi 9 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
6. Reljefa formas un to veidi 10 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
7. Reljefa formas un to veidi 12 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
8. Reljefa formas un to veidi 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
9. Reljefa formu veidošanās 1 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaidro dažādu reljefa formu veidošanos.
10. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 1 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina nozīmīgākos Latvijas teritorijas virsmas attīstības posmus.
11. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
12. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
13. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta Latvijas teritorijas virsmas ģeoloģisko attīstību.
14. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina ledāja darbības veidotās reljefa formas.
15. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 6 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina ledāja darbības veidotās reljefa formas.
16. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 7 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturo ledāja darbības ietekmi uz Latvijas teritorijas mūsdienu virsmas veidošanos.
17. Latvijas reljefa formas 1 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Grupē Latvijas reljefa formas pēc to veida.
18. Latvijas reljefa formas 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Latvijas reljefa formas 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Latvijas reljefa formas 6 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reljefa formas un to veidi 3 Citi vidēja 4p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
2. Reljefa formas un to veidi 4 Citi vidēja 3p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
3. Reljefa formas un to veidi 6 Citi vidēja 1p. Zina lielākās reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu uz Zemes.
4. Reljefa formas un to veidi 7 Citi vidēja 4p. Grupē reljefa formas pēc to veida.
5. Reljefa formas un to veidi 11 Citi vidēja 4p. Raksturo kalnu grēdu un līdzenumu ģeogrāfisko izvietojumu.
6. Latvijas teritorijas virsmas attīstība 8 Citi vidēja 4p. Raksturo ledāja darbības ietekmi uz Latvijas teritorijas mūsdienu virsmas veidošanos.
7. Latvijas reljefa formas 2 Citi vidēja 2p. Grupē Latvijas reljefa formas pēc to veida.
8. Latvijas reljefa formas 3 Citi vidēja 4p. Zina lielākās Latvijas reljefa formas un to ģeogrāfisko izvietojumu.