Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes uzbūve 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
2. Zemes uzbūve 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
3. Zemes uzbūve 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
4. Zemes uzbūve 4 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
5. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
6. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
7. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 3 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
8. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
9. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
10. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
11. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
12. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 9 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
13. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 13 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
14. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 16 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
15. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
16. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 18 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
17. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 19 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
18. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 20 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
19. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 21 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
20. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 22 2. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
21. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 23 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
22. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 24 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
23. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 25 1. izziņas līmenis zema 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
24. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 6 Citi augsta 2 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
2. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 10 Citi vidēja 2 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
3. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 11 Citi vidēja 4,5 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
4. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 12 Citi vidēja 6 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
5. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 14 Citi augsta 2 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
6. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 15 Citi augsta 2 p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
7. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 27 Citi vidēja 1 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
8. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 28 Citi augsta 3 p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.