Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zemes uzbūve 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
2. Zemes uzbūve 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
3. Zemes uzbūve 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
4. Zemes uzbūve 4 3. izziņas līmenis augsta 1p. Zina Zemes iekšējos slāņus un to izvietojumu Zemes dzīlēs.
5. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
6. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
7. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 3 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina litosfēras plātņu veidus un to atšķirības.
8. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
9. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
10. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
11. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
12. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 9 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
13. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 13 1. izziņas līmenis zema 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
14. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 16 3. izziņas līmenis augsta 2p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
15. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 17 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
16. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 18 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
17. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 19 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
18. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
19. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 21 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
20. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 22 2. izziņas līmenis zema 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
21. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 23 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
22. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 24 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
23. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
24. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 6 Citi augsta 2p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
2. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 10 Citi vidēja 2p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
3. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 11 Citi vidēja 4,5p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
4. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 12 Citi vidēja 6p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
5. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 14 Citi augsta 2p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
6. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 15 Citi augsta 2p. Apraksta litosfēras plātņu robežu veidus un tiem raksturīgās pazīmes.
7. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 27 Citi vidēja 1p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.
8. Litosfēras plātnes un to pārvietošanās 28 Citi augsta 3p. Secina par kontinentu dreifa nozīmi litosfēras plātņu kustībā.