Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas klimats 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra
2. Latvijas klimats 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra.
3. Latvijas klimats 3 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
4. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
5. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 2 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
6. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas klimats 4 Citi augsta 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
2. Latvijas klimats 8 Citi zema 1 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
3. Latvijas klimats 10 Citi augsta 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
4. Latvijas klimats 11 Citi augsta 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
5. Latvijas klimats 12 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
6. Latvijas klimats 13 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
7. Latvijas klimats 16 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
8. Latvijas klimats 17 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
9. Latvijas klimats 18 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
10. Latvijas klimats 19 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
11. Latvijas klimats 20 Citi vidēja 2 p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
12. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 3 Citi augsta 2 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
13. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 4 Citi vidēja 2 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
14. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 5 Citi vidēja 2 p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
15. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 6 Citi vidēja 2 p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
16. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 7 Citi vidēja 2 p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
17. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 8 Citi vidēja 2 p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.