Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas klimats 1 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra
2. Latvijas klimats 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra.
3. Latvijas klimats 3 2. izziņas līmenis augsta 1p. Zina, ka Latvijas klimatu ietekmē mērenajā joslā valdošie vēji; Atlantijas okeāns, Ziemeļatlantijas straume un Baltijas jūra. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
4. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
5. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 2 2. izziņas līmenis augsta 1p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
6. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 9 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Latvijas klimats 4 Citi augsta 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
2. Latvijas klimats 8 Citi zema 1p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
3. Latvijas klimats 10 Citi augsta 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
4. Latvijas klimats 11 Citi augsta 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
5. Latvijas klimats 12 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
6. Latvijas klimats 13 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
7. Latvijas klimats 16 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
8. Latvijas klimats 17 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
9. Latvijas klimats 18 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
10. Latvijas klimats 19 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās.
11. Latvijas klimats 20 Citi vidēja 2p. Skaidro klimata atšķirību cēloņus dažādās Latvijas teritorijās
12. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 3 Citi augsta 2p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
13. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 4 Citi vidēja 2p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.
14. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 5 Citi vidēja 2p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
15. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 6 Citi vidēja 2p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
16. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 7 Citi vidēja 2p. Apraksta darbības, kuras var veikt paši, lai mazinātu cilvēka ietekmi uz klimata izmaiņām.
17. Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā 8 Citi vidēja 2p. Spriež par klimata pārmaiņām, to cēloņiem un sekām.