Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karte un globuss 1 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes un globusa kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
2. Karte un globuss 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes un globusa kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
3. Karte un globuss 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina kartes un globusa kopīgās un atšķirīgās iezīmes.
4. Karte un globuss 4 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skaidro Zemes attēlojuma atšķirības kartē un uz globusa.
5. Digitālās un tradicionālās kartes 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Apraksta papīra un digitālo karšu atšķirības.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karšu izgatavošana 1 Citi vidēja 2 p. Skaidro dažādos laikos veidotās kartēs attēlotās informācijas atšķirību cēloņus.
2. Digitālās un tradicionālās kartes 2 Citi vidēja 2 p. Apraksta papīra un digitālo karšu atšķirības.
3. Digitālās un tradicionālās kartes 3 Citi vidēja 2 p. Apraksta papīra un digitālo karšu atšķirības.
4. Digitālās un tradicionālās kartes 4 Citi vidēja 2 p. Apraksta papīra un digitālo karšu atšķirības.
5. Digitālās un tradicionālās kartes 5 Citi augsta 2 p. Apraksta papīra un digitālo karšu atšķirības.
6. Digitālās un tradicionālās kartes 6 Citi augsta 2 p. Nosauc papīra un digitālo karšu priekšrocības un trūkumus.