Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karšu veidošana mūsdienās 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
2. Karšu veidošana mūsdienās 4 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
3. Karšu veidošana mūsdienās 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
4. Karšu veidošana mūsdienās 7 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no digitāla veida kartēm
5. Karšu veidošana mūsdienās 8 1. izziņas līmenis zema 1 p. Iegūst informāciju no digitāla veida kartēm
6. Karšu veidošana mūsdienās 9 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
7. Karšu veidošana mūsdienās 10 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
8. Karšu veidošana mūsdienās 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
9. Karšu veidošana mūsdienās 12 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
10. Karšu veidošana mūsdienās 13 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
11. Karšu veidošana mūsdienās 14 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
12. Karšu veidošana mūsdienās 15 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
13. Karšu veidošana mūsdienās 16 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
14. Karšu veidošana mūsdienās 17 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
15. Karšu veidošana mūsdienās 18 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
16. Karšu veidošana mūsdienās 19 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
17. Karšu veidošana mūsdienās 20 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
18. Karšu veidošana mūsdienās 21 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes
19. Karšu veidošana mūsdienās 22 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes
20. Karšu veidošana mūsdienās 24 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karšu veidošana mūsdienās 1 Citi augsta 4 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
2. Karšu veidošana mūsdienās 2 Citi augsta 4 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
3. Karšu veidošana mūsdienās 5 Citi augsta 2 p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
4. Karšu veidošana mūsdienās 23 Citi vidēja 1 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
5. Karšu veidošana mūsdienās 25 Citi augsta 2 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
6. Karšu veidošana mūsdienās 26 Citi augsta 2 p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.