Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karšu veidošana mūsdienās 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
2. Karšu veidošana mūsdienās 4 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
3. Karšu veidošana mūsdienās 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
4. Karšu veidošana mūsdienās 7 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no digitāla veida kartēm
5. Karšu veidošana mūsdienās 8 1. izziņas līmenis zema 1p. Iegūst informāciju no digitāla veida kartēm
6. Karšu veidošana mūsdienās 9 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
7. Karšu veidošana mūsdienās 10 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
8. Karšu veidošana mūsdienās 11 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
9. Karšu veidošana mūsdienās 12 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
10. Karšu veidošana mūsdienās 13 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
11. Karšu veidošana mūsdienās 14 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
12. Karšu veidošana mūsdienās 15 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
13. Karšu veidošana mūsdienās 16 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
14. Karšu veidošana mūsdienās 17 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
15. Karšu veidošana mūsdienās 18 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
16. Karšu veidošana mūsdienās 19 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
17. Karšu veidošana mūsdienās 20 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
18. Karšu veidošana mūsdienās 21 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes
19. Karšu veidošana mūsdienās 22 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes
20. Karšu veidošana mūsdienās 24 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Karšu veidošana mūsdienās 1 Citi augsta 4p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
2. Karšu veidošana mūsdienās 2 Citi augsta 4p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
3. Karšu veidošana mūsdienās 5 Citi augsta 2p. Nosaka kopīgo un atšķirīgo dažādos kartogrāfiskajos materiālos (satelītattēli, aerofotogrāfijas, karte) attēlotajā informācijā.
4. Karšu veidošana mūsdienās 23 Citi vidēja 1p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
5. Karšu veidošana mūsdienās 25 Citi augsta 2p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.
6. Karšu veidošana mūsdienās 26 Citi augsta 2p. Skaidro, kā mūsdienās veido ģeogrāfiskās kartes.