Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējo ūdeņu veidi 2 1. izziņas līmenis zema 3 p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
2. Iekšējo ūdeņu veidi 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
3. Iekšējo ūdeņu veidi 4 1. izziņas līmenis zema 1 p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
4. Iekšējo ūdeņu veidi 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
5. Pazemes ūdeņi 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
6. Pazemes ūdeņi 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
7. Pazemes ūdeņi 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina pazemes ūdeņu veidus.
8. Pazemes ūdeņi 4 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina pazemes ūdeņu veidus.
9. Pazemes ūdeņi 5 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina pazemes ūdeņu veidus. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
10. Virszemes ūdeņi 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
11. Virszemes ūdeņi 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
12. Virszemes ūdeņi 6 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina upes ūdensguves veidus.
13. Virszemes ūdeņi 8 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
14. Virszemes ūdeņi 9 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
15. Virszemes ūdeņi 10 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
16. Virszemes ūdeņi 12 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
17. Latvijas virszemes ūdeņi 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
18. Latvijas virszemes ūdeņi 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Latvijas virszemes ūdeņi 3 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Virszemes ūdeņi 20 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
21. Virszemes ūdeņi 21 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
22. Virszemes ūdeņi 22 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
23. Virszemes ūdeņi 23 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
24. Virszemes ūdeņi 24 2. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
25. Virszemes ūdeņi 25 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
26. Virszemes ūdeņi 26 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
27. Virszemes ūdeņi 27 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
28. Virszemes ūdeņi 28 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
29. Virszemes ūdeņi 29 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
30. Virszemes ūdeņi 30 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
31. Virszemes ūdeņi 31 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
32. Ledāji 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.
33. Ledāji 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas.
34. Ledāji 3 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējo ūdeņu veidi 1 Citi vidēja 2 p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
2. Pazemes ūdeņi 6 Citi augsta 3 p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
3. Pazemes ūdeņi 7 Citi vidēja 2 p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
4. Pazemes ūdeņi 8 Citi augsta 2 p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
5. Virszemes ūdeņi 3 Citi augsta 2 p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
6. Virszemes ūdeņi 4 Citi augsta 2 p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
7. Virszemes ūdeņi 5 Citi augsta 2 p. Skaidro upju un ezeru veidošanos. Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.
8. Virszemes ūdeņi 7 Citi vidēja 2 p. Zina upes ūdensguves veidus. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
9. Virszemes ūdeņi 11 Citi vidēja 2 p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
10. Virszemes ūdeņi 13 Citi vidēja 2 p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
11. Virszemes ūdeņi 14 Citi vidēja 2 p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
12. Virszemes ūdeņi 15 Citi augsta 2 p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
13. Virszemes ūdeņi 16 Citi augsta 2 p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
14. Latvijas virszemes ūdeņi 4 Citi augsta 2 p. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
15. Latvijas virszemes ūdeņi 5 Citi augsta 2 p. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
16. Ledāji 4 Citi vidēja 2 p. Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.