Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējo ūdeņu veidi 2 1. izziņas līmenis zema 3p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
2. Iekšējo ūdeņu veidi 3 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
3. Iekšējo ūdeņu veidi 4 1. izziņas līmenis zema 1p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
4. Iekšējo ūdeņu veidi 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
5. Pazemes ūdeņi 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
6. Pazemes ūdeņi 2 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
7. Pazemes ūdeņi 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina pazemes ūdeņu veidus.
8. Pazemes ūdeņi 4 1. izziņas līmenis augsta 1p. Zina pazemes ūdeņu veidus.
9. Pazemes ūdeņi 5 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina pazemes ūdeņu veidus. Skaidro pazemes ūdeņu veidošanos Zemes garozā.
10. Virszemes ūdeņi 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
11. Virszemes ūdeņi 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
12. Virszemes ūdeņi 6 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina upes ūdensguves veidus.
13. Virszemes ūdeņi 8 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
14. Virszemes ūdeņi 9 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
15. Virszemes ūdeņi 10 2. izziņas līmenis augsta 1p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
16. Virszemes ūdeņi 12 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
17. Latvijas virszemes ūdeņi 1 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
18. Latvijas virszemes ūdeņi 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
19. Latvijas virszemes ūdeņi 3 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina Latvijas lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
20. Virszemes ūdeņi 20 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
21. Virszemes ūdeņi 21 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
22. Virszemes ūdeņi 22 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
23. Virszemes ūdeņi 23 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
24. Virszemes ūdeņi 24 2. izziņas līmenis zema 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
25. Virszemes ūdeņi 25 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu.
26. Virszemes ūdeņi 26 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
27. Virszemes ūdeņi 27 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
28. Virszemes ūdeņi 28 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
29. Virszemes ūdeņi 29 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
30. Virszemes ūdeņi 30 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
31. Virszemes ūdeņi 31 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Pasaules lielāko ezeru un upju ģeogrāfisko izvietojumu. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
32. Ledāji 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.
33. Ledāji 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas.
34. Ledāji 3 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina lielākās ar segledāju un kalnu ledāju klātās teritorijas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Iekšējo ūdeņu veidi 1 Citi vidēja 2p. Grupē iekšējo ūdeņu veidus.
2. Pazemes ūdeņi 6 Citi augsta 3p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
3. Pazemes ūdeņi 7 Citi vidēja 2p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
4. Pazemes ūdeņi 8 Citi augsta 2p. Skaidro apstākļus, kuri var ietekmēt pazemes ūdeņu apjomu un kvalitāti.
5. Virszemes ūdeņi 3 Citi augsta 2p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
6. Virszemes ūdeņi 4 Citi augsta 2p. Skaidro upju un ezeru veidošanos.
7. Virszemes ūdeņi 5 Citi augsta 2p. Skaidro upju un ezeru veidošanos. Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.
8. Virszemes ūdeņi 7 Citi vidēja 2p. Zina upes ūdensguves veidus. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
9. Virszemes ūdeņi 11 Citi vidēja 2p. Raksturo upi pēc kritērijiem.
10. Virszemes ūdeņi 13 Citi vidēja 2p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
11. Virszemes ūdeņi 14 Citi vidēja 2p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes.
12. Virszemes ūdeņi 15 Citi augsta 2p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
13. Virszemes ūdeņi 16 Citi augsta 2p. Salīdzina upes pēc kritērijiem un skaidro kopīgās/atšķirīgās iezīmes. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
14. Latvijas virszemes ūdeņi 4 Citi augsta 2p. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
15. Latvijas virszemes ūdeņi 5 Citi augsta 2p. Skaidro virszemes ūdeņu ģeogrāfiskā izvietojuma atšķirības Latvijā.
16. Ledāji 4 Citi vidēja 2p. Skaidro ledāju veidošanās apstākļus.