Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens riņķojums 1 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina hidrosfēras daļas.
2. Ūdens riņķojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina hidrosfēras daļas.
3. Ūdens riņķojums 3 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina hidrosfēras daļas.
4. Ūdens riņķojums 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina hidrosfēras daļas.
5. Ūdens riņķojums 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina hidrosfēras daļas.
6. Ūdens riņķojums 9 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Zina ūdens riņķojuma posmus.
7. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 1 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.
8. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 2 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
9. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 4 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.
10. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 5 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens riņķojums 6 Citi vidēja 2 p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
2. Ūdens riņķojums 7 Citi vidēja 2 p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
3. Ūdens riņķojums 8 Citi vidēja 2 p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
4. Ūdens riņķojums 10 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
5. Ūdens riņķojums 11 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
6. Ūdens riņķojums 12 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
7. Ūdens riņķojums 13 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
8. Ūdens riņķojums 14 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
9. Ūdens riņķojums 15 Citi augsta 3 p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
10. Ūdens riņķojums 16 Citi augsta 2 p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
11. Ūdens riņķojums 17 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
12. Ūdens riņķojums 18 Citi augsta 2 p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
13. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 3 Citi vidēja 2 p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
14. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 6 Citi vidēja 2 p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
15. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 7 Citi vidēja 2 p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.