Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens riņķojums 1 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina hidrosfēras daļas.
2. Ūdens riņķojums 2 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina hidrosfēras daļas.
3. Ūdens riņķojums 3 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina hidrosfēras daļas.
4. Ūdens riņķojums 4 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina hidrosfēras daļas.
5. Ūdens riņķojums 5 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina hidrosfēras daļas.
6. Ūdens riņķojums 9 2. izziņas līmenis augsta 5p. Zina ūdens riņķojuma posmus.
7. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.
8. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 2 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
9. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 4 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.
10. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 5 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka nokrišņu un iztvaikošanas starpību pēc vietas ģeogrāfiskā platuma, izmantojot nokrišņu un iztvaikošanas starpības zonālā sadalījuma diagrammu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens riņķojums 6 Citi vidēja 2p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
2. Ūdens riņķojums 7 Citi vidēja 2p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
3. Ūdens riņķojums 8 Citi vidēja 2p. Zina ūdens riņķojuma posmus. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
4. Ūdens riņķojums 10 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
5. Ūdens riņķojums 11 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
6. Ūdens riņķojums 12 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
7. Ūdens riņķojums 13 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
8. Ūdens riņķojums 14 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
9. Ūdens riņķojums 15 Citi augsta 3p. Skaidro ūdens riņķojumu uz Zemes.
10. Ūdens riņķojums 16 Citi augsta 2p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
11. Ūdens riņķojums 17 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
12. Ūdens riņķojums 18 Citi augsta 2p. Skaidro ūdens riņķojuma nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.
13. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 3 Citi vidēja 2p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
14. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 6 Citi vidēja 2p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.
15. Nokrišņu un iztvaikošanas ģeogrāfiskās atšķirības 7 Citi vidēja 2p. Skaidro nokrišņu un iztvaikošanas atššķirību cēloņus dažādās teritorijās.