Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas jūras attīstība 1 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
2. Baltijas jūras attīstība 2 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
3. Baltijas jūras attīstība 3 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
4. Baltijas jūras attīstība 4 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
5. Baltijas jūras raksturiezīmes 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas jūras attīstība 5 Citi vidēja 2p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
2. Baltijas jūras attīstība 6 Citi augsta 2p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
3. Baltijas jūras attīstība 7 Citi augsta 2p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
4. Baltijas jūras attīstība 8 Citi augsta 2p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
5. Baltijas jūras attīstība 9 Citi vidēja 2p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
6. Baltijas jūras attīstība 10 Citi vidēja 2p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
7. Baltijas jūras raksturiezīmes 1 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.
8. Baltijas jūras raksturiezīmes 3 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.
9. Baltijas jūras raksturiezīmes 4 Citi augsta 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
10. Baltijas jūras raksturiezīmes 5 Citi vidēja 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
11. Baltijas jūras raksturiezīmes 6 Citi augsta 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
12. Baltijas jūras raksturiezīmes 7 Citi augsta 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
13. Baltijas jūras raksturiezīmes 8 Citi vidēja 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
14. Baltijas jūras raksturiezīmes 9 Citi vidēja 2p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
15. Baltijas jūras raksturiezīmes 10 Citi vidēja 2p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.