Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas jūras attīstība 1 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
2. Baltijas jūras attīstība 2 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
3. Baltijas jūras attīstība 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina Baltijas jūras attīstības stadijas.
4. Baltijas jūras attīstība 4 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
5. Baltijas jūras raksturiezīmes 2 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Baltijas jūras attīstība 5 Citi vidēja 2 p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
2. Baltijas jūras attīstība 6 Citi augsta 2 p. Skaidro Baltijas jūras veidošanos.
3. Baltijas jūras attīstība 7 Citi augsta 2 p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
4. Baltijas jūras attīstība 8 Citi augsta 2 p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
5. Baltijas jūras attīstība 9 Citi vidēja 2 p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
6. Baltijas jūras attīstība 10 Citi vidēja 2 p. Skaidro Baltijas jūras ūdens līmeņa izmaiņu cēloņus pēdējo 12000 gadu laikā.
7. Baltijas jūras raksturiezīmes 1 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.
8. Baltijas jūras raksturiezīmes 3 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.
9. Baltijas jūras raksturiezīmes 4 Citi augsta 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
10. Baltijas jūras raksturiezīmes 5 Citi vidēja 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
11. Baltijas jūras raksturiezīmes 6 Citi augsta 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
12. Baltijas jūras raksturiezīmes 7 Citi augsta 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
13. Baltijas jūras raksturiezīmes 8 Citi vidēja 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
14. Baltijas jūras raksturiezīmes 9 Citi vidēja 2 p. Raksturo Baltijas jūru pēc kritērijiem.
15. Baltijas jūras raksturiezīmes 10 Citi vidēja 2 p. Skaidro ūdens sāļuma un temperatūras atšķirības Baltijas jūrā un dažādās Pasaules okeāna vietās.