STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Divu veidu elektriskie lādiņi Aprakstīts ekperimentāls pierādījums divu veidu elektriskajiem lādiņiem.
2. Lādētu ķermeņu mijiedarbība Aprakstīta elektriski lādētu ķermeņu mijiedarbība un to iedarbība uz neitrāliem ķermeņiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
2. Lādiņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
3. Elektrizēto ķermeņu mijiedarbība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas par elektrizēto (elektrizēto un neelektrizēto) ķermeņu mijiedarbību.
4. Elektrizēto ķermeņu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atkārto par berzējot iegūto ķermeņu elektrizāciju un nosaka to mijiedarbību ar citiem neuzlādētiem ķermeņiem.
5. Elektrisko lādiņu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums pārbauda skolēnu zināšanas par nūjiņu iegūto lādiņu berzes ceļā, ka arī par nūjiņu mijiedarbību savā starpā.
6. Elektrisko lādiņu mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šis uzdevums palīdz skolēniem pārbaudīt savas zināšanas par uzlādēto ķermeņu mijiedarbību.
7. Uzlādēto ķermeņu mijiedarbība 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šajā uzdevumā skolēni attēlā redz, kā mijiedarbojas zīmējumā redzamie ķermeņi, un secina par lādiņu vienam no šiem ķermeņiem.
8. Nūjiņas lādiņa noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepieciešams izanalizēt situāciju, lai noskaidrotu, kas notiek ar elektroskopa lādiņu, elektroskopam mijiedarbojoties ar uzlādētu ķermeni un secināt par ķermeņa lādiņu.
9. Uzlādēto ķermeņu mijiedarbība 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēni nosaka ķermeņa lādiņu pēc zīmējuma un saskata atbilstošu līdzību cita veida attēlā.
10. Elektroskopa lādiņš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepieciešams izanalizēt situāciju, lai noskaidrotu, kas notiek ar elektroskopa lādiņu, elektroskopam mijiedarbojoties ar uzlādētu ķermeni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Elektrisko lādiņu mijiedarbība 00:20:00 vidēja 5 p. Jāanalizē elektrisko lādiņu un lādētu ķermeņu mijiedarbība.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lādētu ķermeņu mijiedarbība 00:25:00 vidēja 8 p. Jāanalizē elektrisko lādiņu un lādētu ķermeņu mijiedarbība.