4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Elektrisko parādību atpazīšana 1 p.
2. Elektroskopa un elektrometra uzbūve 2 p.
3. Apgalvojumu pareizība par elektrizāciju 1 p.
4. Apgalvojumu izvērtēšana par elektrozācijas procesu 1 p.