Teorija

Vielas blīvums
Blīvums ir vienāds ar ķermeņa masu tilpuma vienībā.
Katra viela aizņem kaut kādu tilpumu. Un var izrādīties, ka divu ķermeņu  tilpumi ir vienādi, bet to masas - atšķirīgas. Šajā gadījuma saka, ka vielas blīvums abos ķermeņos ir atšķirīgs.

01.jpg  Dzelzs klucītis, kura masa ir 1 kg 
                             
cube_small.jpg Koka klucītis kura masa ir 1 kg, tā tilpums ir lielāks par dzelzs klucīša masu. Koka blīvums ir mazāks par dzelzs blīvumu (molekulas nav tik cieši viena pie otras).
Blīvums ir  ķermeņa masas attiecība pret tā tilpumu.
Fizikā blīvumu parasti apzīmē ar grieķu burtu ρ (ro).
   blīvums=masatilpumsρ=mV, kur m - masa, V - tilpums.
SI sistēmā blīvuma pamatmērvienība ir kg/m3. Dažreiz lieto vienību g/cm3.
Piemērs:
Dzelzs blīvums ir 7900 kg/m3, tas nozīmē, ka 1 m3 dzelzs sver 7900 kg.
Ūdens blīvums ir 1000 kg/m3, tātad 1 m3 ūdens masa ir 1000 kg.
Izsakot savādāk, ūdens blīvums ir 1,00 g/cm3, tātad 1 cm3 ūdens sver 1 g.

Dažādos stāvokļos vielas blīvums ir atšķirīgs. Piemēram, izkausēta dzelzs blīvums ir mazāks par cieta dzelzs blīvumu.
Vielu blīvumi var būt ļoti dažādi. Visblīvākās vielas nav atrodamas uz Zemes.
Piemēram, kosmosā baltā pundura Siriuss B blīvums ir tik liels, ka viena sērkociņu kastīte no šīs vielas svērtu 127 tonnas.
sb.bmp
 
Piemērs:
10 litru spainis ir līdz malām pilns ar medu, un tā masa ir 14 kg. Cik blīvs ir medus.

V= 10 l = 0,01 m3 
m = 14 kg
ρ=mVρ = 14kg0,01m3=1400kgm3
ρ -?
Derīgi zināt: Vielas blīvums ir atkarīgs no temperatūras, paaugstinoties temperatūrai, parasti blīvums samazinās. Tas ir saistīts ar termisko izplešanos, kad nemainoties masai palielinās tilpums.
 
Atsauce:
www.litchfieldhistoricalsociety.org/.../01.jpg
craftybaskets.co.uk
Fizika 8.klasei/Edvīns Šilters.- Lielvārds,1998. - 30lpp.
http://www.imagick.org.br/zbolemail/Bo08x04/BE04x10.html