Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Muzikāla skaņa. Toņi. Toņu frekvences. Oktāva 2p.
2. Dzirde. Auss uzbūve 1p.
3. Skaņas saglabāšana 3p.