Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Dzīvo būtņu skaņas uztveršanas diapazona noteikšana 1p.
2. Ultraskaņa. Infraskaņa. Svārstību veida noteikšana pēc svārstību frekvences 1p.
3. Skaņa. Pamatjēdzienu pārbaude 1p.
4. Ultraskaņa. Dziļuma noteikšana ar eholoti 2p.