Teorija

Skaņa izplatās tikai vielā.
Skaņa izplatās viļņu veidā. Skaņas viļņi izplatās no skaņas avota uz visām pusēm, līdzīgi kā viļņi ūdenī, kad tajā iemet akmeni.
Skaņas viļņi ir kustīgi periodiski sablīvējumi un izretinājumi noteiktā vidē.
viļņi.bmp

Skaņai piemīt noteikts ātrums, kas ir atkarīgs no vides.
Skaņas ātrums dažādās vidēs istabas temperatūrā 20°C
Vide
skaņas ātrums, m/s
vakuums
skaņa neizplatās
gaiss
344
korķis
430 - 530
benzīns
1170
ūdens
1483
zelts
3200
koks (priede)
5030
dzelzs
5850
alumīnijs
6260
stikls
4450 - 5220
dimants
18 350
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaisā skaņa 1 kilometru veic aptuveni 3 sekundēs. Salīdzinot ar gaismu, tas ir ļoti maz. Gaisma 3 sekundēs var noskriet aptuveni līdz Mēnesim un atpakaļ.
Skaņas ātrumu ietekmē arī temperatūra. Augstākā temperatūrā skaņa izplatās nedaudz ātrāk.
 
Tabulā dots skaņas izplatīšanās ātrums gaisā dažādās temperatūrās.
t,°C
v, m/s
0
332
18
338,9
100
370,4
300
447,3
500
524,2
 
Kad skaņas vilnis ceļā sastop šķērsli, tad novēro skaņas atstarošanos. Parasti skaņa atstarojas vienlaikus no daudziem šķēršļiem vairākos virzienos un izklīst telpā.
Ja skaņa atstarojas vienā virzienā, tad atstaroto skaņu var dzirdēt kā atbalsi.
Cilvēks var uztvert atsevišķas skaņas, ja tās šķir 1/10 sekundes, šajā laikā skaņa noiet aptuveni 34 metrus. Minimālais attālums līdz šķērslim, lai varētu dzirdēt atbalsi, ir 17 metri (jo skaņa veic ceļu turp un atpakaļ).
atbalss.bmp

Lielās telpās, kurās nav ievēroti akustikas likumi, atbalss ir traucējoša, jo tās dēļ ir slikta dzirdamība. Atbalss sajaucas kopā ar tiešo skaņu. Šo parādību sauc par reverberāciju.
 
Atsauce:
Fizika 8. klasei/Edvīns Šilters. - Rīga: Lielvārds, 1998.-112 lpp.:il.-izmantotā literatūra: 70.-71. lpp.
Fizika 8. klasei/Ilgonis Vilks. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013.-168 lpp.: izmantotā literatūra: 41.lpp.
DZM atbalsta materiāli. Fizika 8. klasei. Skolotājiem