Ķermeņi sastāv no atomiem un molekulām. Siltums ir šo vielas daļiņu haotiskās kustības rezultāts. Ķermeņa sasilšana nozīmē, ka daļiņu ātrums ir palielinājies. Saka, ka lielāka ir kļuvusi ķermeņa iekšējā enerģija.
Par ķermeņu iekšējo enerģiju sauc to veidojošo daļiņu kinētiskās (kustības) un potenciālās (mijiedarbības) enerģijas summu.
Ja mainās daļiņu kinētiskā un potenciālā enerģija, tad mainās ķermeņa iekšējā enerģija.
Ķermeņu iekšējo enerģiju var mainīt veicot darbu (berzējot, deformējot, izdarot triecienu uz ķermeni) un ķermeni sildot vai atdzesējot.
 
To iekšējo enerģiju, ko ķermenis atdod citiem ķermeņiem bez darba veikšanas, sauc par siltuma daudzumu.
Ķermeņus, kuri iekšējo enerģiju atdod, sauc par siltuma avotiem.
 
Par siltumparādībām sauc dažādas ar siltumu saistītas darbības, kas norisinās dabā. Siltuma parādības izraisa dabiski vai mākslīgi siltuma avoti. Dabiski siltuma avoti ir saule, uguns, zibens. Mākslīgi siltuma avoti ir krāsns, radiators, elektriskā plītiņa.
 
zibens_liels.JPGautomašīnas dzinējs.jpg
Zibens rodas elektriskajā izlādē starp mākoņiem vai starp mākoņiem un zemi, un tas ir dabiskais siltuma avots
Automašīnas dzinējs ir viens no piemēriem mākslīgajiem siltuma avotiem
 
Siltumparādības izraisa arī ķermeņu berze. Berzes rezultātā sakarst mašīnas motors un zobārsta urbis, aizdegas sērkociņš. Dažādu mehānismu rotējošās un slīdošās detaļas ir pakļautas sakaršanai berzes dēļ, tādēļ mehānismi tiek smērēti un eļļoti, lai berzi samazinātu.
 
stockvault-lumberjack-worker-with-chainsaw131012.jpg
berze-siltums.bmp
Berzes dēļ sakarst gan zāģis, gan zāģējamais objekts
 Berzes rezultātā iespējams pat iegūt uguni, tas ir vēsturiski pirmais mākslīgais uguns iegūšanas veids
 
Svarīgi!
Ķermeņa sasiluma pakāpes raksturo temperatūra. Temperatūru mēra ar termometru.
Temperatūras noteikšanai var lietot dažāda veida termometrus, piemēram:
1) dzīvsudraba (izmanto dzīvsudraba izplešanos)
2) spirta (izmanto spirta izplešanos)
3) bimetāla plāksnītes (izmanto dažādu materiālu atšķirīgu termisko izplešanos)
4) termopāra (izmanto metālu elektriskās īpašības)
  
Katram termometra veidam ir savas priekšrocības un trūkumi:
 
Termometra veids
.......Priekšrocības.......
............Trūkumi............
Dzīvsudraba...................lēti, viegli kalibrējaminestrādā zem 39°C, lēni reaģē, trausli, kaitīgi
Spirtavar lietot zemām temperatūrām (līdz 114°C), liels izplešanās koeficientsnevar lietot augstām temperatūrām (virs 60°C), spirts iztvaiko
Bimetāla plāksnīteslēti, izturīgi, viegli kalibrējamiregulāri jāpārkalibrē, lēni reaģē
Termopāraviegli nolasāms rezultāts, ātri reaģēdārgi, grūti kalibrēt
 
 
Atsauce:
E. Šilters "Fizika 8.klasei" Lielvārds, 2000. 84.-85. lpp.
V. Rasmane, A. Vītols, Ā. Cacāne "Fizika pamatskolai 2. daļa" RAKA, 2006. 20.-23. lpp.
I. Vilks "Fizika 8. klasei" Zvaigzne ABC, 2007. 96.-98. lpp.