Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7p.
1. Rotācijas kustība periods un frekvence 4p.
2. Rotācijas kustības frekvence 2p.
3. Jautājumi par rotācijas kustību 1p.