Līklīnijas kustība. Rotācija
Slavu-aplis-2011-00.jpg
........................................................................................
Ķermeņa līklīnijas kustības trajektorija var būt jebkuras formas līkne. Līknei var būt noslēgta vai nenoslēgta forma.
 
 
Līklīnijas kustību pa noslēgtu līkni sauc par apriņķošanu. Kustību pa riņķa līniju sauc par rotācijas kustību.
 
pulkstens.jpg
.........................................
Rotācijas kustību raksturo tās periodiskums.
 
 
Laika intervālu, kurā ķermenis veic vienu pilnu apgriezienu ap rotācijas centru - asi, sauc par rotācijas periodu.
 
imagesCA5WD0AZ.jpg
.........................................................
Rotācijas periodu apzīmē ar burtu T un mēra laika vienībās - sekundēs.
 
Rotācijas periodu var izteikt kā T=tn, kur
t - laiks;
n - apgriezienu skaits.
Piemērs:
Gaisa ventilatora lāpstiņas veic 100 pilnus apgriezienus 1 minūtē. Aprēķināt rotācijas periodu!

t =1 min=60 s
n=100
T=tnT=60 s100=0,6 s
T - ?
Rotācijas periods ir 0,6 sekundes.
Pilnu apgriezienu skaitu laika vienībā sauc par rotācijas frekvenci. Frekvenci mēra hercos (Hz). Rotācijas frekvenci apzīmē ar burtu f un aprēķina pēc formulas: f=nt .
Ja ķermenis izdara vienu pilnu svārstību vienā sekundē, tad tā svārstību frekvence ir 1Hz.
 
Piemērs:
Aprēķināt rotācijas frekvenci, ja braucot automobiļa ritenis 10 sekundēs veic 100 apgriezienus.
t=10 sek
n=100
f=ntf=10010 s =10 Hz
      f - ?
Rotācijas frekvence ir 10 Hz.
Atsauce:
relaksture.lv
www.a4d.lv/_fl/library/Slavu-aplis-2011-00.jpg
 www.pilseta24.lv/.../12665058198524.
b2binfo.lvjp