Cilvēks gaismas avotus var redzēt tāpēc, ka tie izstaro gaismu. Visus pārējos priekšmetus redzam, tāpēc ka tie atstaro gaismu.
Gaismas atstarošanās likums.
Krišanas un atstarošanās leņķi mēra starp gaismas staru un perpendikulu, kas vilkts pret virsmu. Gaismas krišanas leņķis vienmēr ir vienāds ar gaismas atstarošanās leņķi.
YCUZD_230323_5066_1.svg
α - krišanas leņķis
β - atstarošanas leņķis
\(k\) - krītošais stars
\(a\) - atstarotais stars
\(p\) - perpendikuls
Piemērs:
Ja gaismas krišanas leņķis pret gludu ūdens virsmu ir \(40\) grādi, tad atstarošanās leņķis arī ir \(40\) grādu liels. Var teikt, ka leņķis starp krītošo un atstaroto staru ir \(80\) grādi.
YCUZD_230323_5066_2.svg
 
Gaismas krītošais stars, atstarotais stars un perpendikuls atrodas vienā plaknē.
Ja ķermenis ir matēts vai nelīdzens, tad gaisma atstarojas dažādos virzienos, to sauc par difūzo atstarošanos.
Difūzās atstarošanas dēļ mēs redzam priekšmetus sev apkārt.
Ja gaisma atstarojas no gluda ķermeņa, tad gaisma atstarojas vienā noteiktā virzienā, šo atstarošanās veidu sauc par spoguļatstarošanos.
Šādi gaismu atstaro spogulis, rāma ūdens virsma, citas pulētas virsmas.
 
YCUZD_230323_5066_33.png