Lēca - caurspīdīgs ķermenis, kas norobežots ar divām liektām virsmām vai virsmu un plakni.
Izliekta lēca gaismas starus sakopo un to sauc par savācējlēcu.
Ieliekta lēca starus izkliedē un to sauc par izkliedētājlēcu.
 
YCUZD_230323_5066_8.svg
Savācējlēcas (augšā) un izkliedētājlēcas

Staru gaita lēcās:
 
YCUZD_230323_5066_9.svg
 
Staru gaita izliektā lēcā
 
Attālumu no lēcas līdz punktam, kurā krustojas gaismas stari, sauc par lēcas fokusa attālumu, un šo punktu par lēcas fokusu \(F\).
 
Staru gaita ieliektā lēcā

Ieliektai lēcai fokuss atrodas nevis vietā, kur krustojas lēcai cauri izgājušie stari, bet gan šo staru iedomātie turpinājumi lēcas pretējā pusē.
 
Interesants interaktīvs materiāls phet Gaismas laušana. Vari novērot, kā dažādas lēcas lauž starus.

Attēla iegūšana ar savācējlēcu:
1. Stars, kas iet paralēli galvenajai optiskajai asij, pēc iziešanas cauri lēcai, iet caur fokusu.
2. Gaismas stars, kas iet caur lēcas fokusu, lūst tā, ka lēcas otrā pusē tas iet paralēli lēcas asij.
3. Gaismas stars, kas iet caur lēcas centru, savu ceļu turpina taisnā virzienā.
 
\(1.\) YCUZD_230323_5066_7.svg
\(2.\)
\(3.\)
 
 
Ar lēcu palīdzību var iegūt dažādus attēlus, atkarībā no tā, cik tālu no lēcas atrodas priekšmets un ekrāns, uz kura priekšmeta attēlu vēlas iegūt.
Ar lēcām iegūtos attēlus var raksturot pēc dažādām pazīmēm:
 
Reāls (īsts) (attēls ir redzams uz ekrāna) Šķietams (piem, skatoties ar lupu)
Tiešs Apgriezts
Palielināts Samazināts vai arī vienliels
 
YCUZD_230323_5066_13.svg
Piemērs:
Konstruē attēlu, ja priekšmets novietots starp savācējlēcu un fokusu! Raksturo šo attēlu!
1. Gaismas stars, kas iet caur lēcas fokusu, lēcas otrā pusē tas iet paralēli lēcas asij.
2. Gaismas stars, kas iet caur lēcas centru, savu ceļu turpina taisnā virzienā.
3. Jāatrod staru krustpunkts, tāpēc tos pagarina līdz krustpunktam.
 
YCUZD_230323_5066_10.svg

Var secināt, ka attēls ir palielināts, tiešs un šķietams, jo vienlaicīgi mēs nevaram redzēt gan priekšmetu, gan tā attēlu. Sadzīvē to var novērot, kad kaut ko aplūko caur lupu.