Teorija

Fizikālie lielumi
tematā "gaismas viļņi"
 
Temats "Gaismas viļņi"  sevī ietver 3 apakšnodaļas:
1) Gaismas viļņu raksturlielumi;
2) Gaismas īpašības - difrakcija, interference, polarizācija;
3) Difrakcijas režģis.
Šī temata izklāstā tu sastapsies ar tabulā parādītiem fizikāliem lielumiem, kuru pazīšana noteikti atvieglos mācību satura apguvi.
 
mervienibas Gaismas vilni.png
 
Atsauce:
E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks Fizika 12. klasei. Lielvārds 2008
S. Vinogradovs Fizikas uzdevumu krājums 11. un 12. klasei Lielvārds 2006