Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Elektromagnētisko viļņu veids 1p.
2. Radioviļņa frekvence 1p.
3. Radioviļņa garums 1p.
4. Viļņa garums, frekvence 2p.
5. Grafiks. Frekvence, viļņa garums 3p.
6. Apgalvojums. Formulas 2p.