Fizikālie lielumi
tēmā "Elektromagnētiskie viļņi"
 
Tēmu "Elektromagnētiskie viļņi" var sadalīt 3 apakšnodaļas:
1) Elektromagnētisko viļņu raksturlielumi - frekvence un viļņa garums - viļņu pielietojums atkarībā no viļņu garuma.
2) Elektromagnētiskās svārstības un svārstību kontūrs;
3) Elektromagnētisko viļņu izplatīšanās dažādās vidēs.
Šīs tēmas izklāstā tu sastapsies ar tabulā parādītiem fizikāliem lielumiem, kuru pazīšana noteikti atvieglos mācību satura apguvi.
 
Mervienības EMV.PNG
 
Atsauce:
E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks Fizika 12. klasei. Lielvārds 2008