Fizikālie lielumi
tēmā "Apgaismojums un attēli"
 
Tēma "Apgaismojums un attēli"  sevī ietver 3 apakšnodaļas:
1) Apgaismojums;
2) Gaismas atstarošanās un laušana;
3) Attēlu veidošanās lēcās un spoguļos.
Šīs tēmas izklāstā tu sastapsies ar tabulā parādītiem fizikāliem lielumiem, kuru pazīšana noteikti atvieglos mācību satura apguvi.
 
Nr. Fizikālais lielums Mērvienība
Lieluma nosaukums Lieluma apzīmējums Mērvienības nosaukums Mērvienības apzīmējums
1 Gaismas stiprums Ι kandela cd
2 Gaismas plūsma Φ lūmens lm
3 Apgaismojums Ε lukss lx
4 Telpas leņķis Ω steradiāns sr
5 Gaismas avota spožums Β kandela uz kvadrātmetru cd/m²
6 Gaismas krišanas leņķis α grādi °
7 Gaismas atstarošanās leņķis β grādi °
8 Gaismas laušanas lenķis γ grādi °
9 Gaismas laušanas koeficients n mērvienības nav
10 Fokusa attālums F metrs m
11 Optiskais stiprums D dioptrijas m⁻¹
12 Attālums no priekšmeta līdz lēcai (vai spogulim) d metrs m
13 Attālums no attēla līdz lēcai (vai spogulim) f metrs m
14 Lineārais palielinājums Γ mērvienības nav
15 Priekšmeta augstums h metrs m
16 Attēla augstums H metrs m
 
Atsauce:
E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks Fizika 12. klasei. Lielvārds 2008