Teorija

Tēma "Apgaismojums un attēli" sevī ietver \(4\) apakšnodaļas:
1) Apgaismojums;
2) Gaismas atstarošanās. Spoguļi.
3) Gaismas laušana;
4) Optiskās lēcas. Optiskie instrumenti.
Šīs tēmas izklāstā tu sastapsies ar tabulā parādītiem fizikāliem lielumiem, kuru pazīšana noteikti atvieglos mācību satura apguvi.
 
Lieluma
nosaukums
Lieluma
apzīmējums
Mērvienības
nosaukums
Mērvienības apzīmējums
Gaismas stiprums\(I\)kandela\(\mathrm{cd}\)
Gaismas plūsma\(\Phi\)lūmens\(\mathrm{lm}\)
Apgaismojums\(E\)lukss\(\mathrm{lx}\)
Telpas leņķis\(\Omega\)steradiāns\(\mathrm{sr}\)
Gaismas avota spožums\(B\)kandela uz kvadrātmetru\(\mathrm{cd/m^2}\)
Gaismas krišanas leņķisαgrādi 0
Gaismas atstarošanās leņķisβgrādi 0
Gaismas laušanas leņķisγgrādi 0
Gaismas laušanas koeficients\(n\)mērvienības nav 
Fokusa attālums\(F\)metrs\(\mathrm{m}\)
Optiskais stiprums\(D\)dioptrija jeb viens uz metrudioptr. jeb \(\mathrm{1/m}\) =  m1
Attālums no priekšmeta līdz lēcai (vai spogulim)\(d\)metrs\(\mathrm{m}\)
Attālums no attēla līdz lēcai (vai spogulim)\(f\)metrs\(\mathrm{m}\)
Lineārais palielinājumsΓmērvienības nav 
Priekšmeta augstums\(H\)metrs\(\mathrm{m}\)
Attēla augstums\(h\)metrs\(\mathrm{m}\)