Siltuma mašīnas - iekārtas, kas cikliskā procesā, patērējot siltuma daudzumu,  pastrādā mehānisku darbu vai, izmantojot ārēja spēka darbu, pārvieto siltuma daudzumu no ķermeņa uz apkārtējo vidi vai citu ķermeni.
Pie siltuma mašīnām pieder:
a) siltuma dzinēji (iekšdedzes un reaktīvie dzinēji, tvaika mašīnas).
Siltuma dzinēji vielas (degvielas) iekšējo enerģiju pārvērš mehāniskajā enerģijā jeb lietderīgā darbā .
 
tvaika_dz Asset 1.svg
 
b) dzesēšanas iekārtas (ledusskapji, saldējamās kameras, vitrīnas u. c.).
Darbības princips: ar kompresoru saspiesta un sašķidrināta gāze, iztvaikojot, patērē dzesējamās kameras siltumu. Sakarā ar to pazeminās kameras temperatūra. Cikla atkārtošanai gāzi atkal saspiež, t.i. sašķidrina. Kompresora veiktā darba un kondensācijas rezultātā izdalīto siltuma daudzumu atdod apkārtējai videi.  
c) siltuma sūkņi
dzesēšanas iekārtu izmanto siltuma "sūknēšanai" no apkārtējā gaisa, zemes virskārtas slāņiem vai ūdenskrātuvēm uz apsildāmo telpu.
 
Siltuma_SuknisAsset 1.svg
  
Katrai siltuma mašīnai ir trīs galvenās sastāvdaļas:
1) sildītājs - iekārta, kas piegādā siltuma daudzumu Q1 darba vielai,
2) darba viela - gāze, tvaiks, kas saņemot siltuma daudzumu Q1, izplešas un veic darbu \(A\),
3) dzesētājs - lai siltuma mašīnu atgrieztu cikla sākumā ar mazāku enerģijas patēriņu, darba viela ir jāatdzesē, no tās aizvadot siltuma daudzumu Q2.
 
Siltuma dzinēju veikto darbu \(A\) no enerģētiskā viedokļa varam atrast kā starpību starp sildītāja atdoto siltuma daudzumu Q1 un dzesētāja saņemto siltuma daudzumu Q2:
 
Silt_AQ1Q2 Asset 1.svg
 
Dzesēšanas iekārtās darba viela no saldējamās kameras saņem siltuma daudzumu Q2. Kompresors saspiežot gāzi veic darbu \(A\). Saspiežot gāzi, tā, kondensējoties, apkārtējai videi atdod siltuma daudzumu Q1, kurš ir vienāds ar no saldējamās kameras saņemtā siltuma daudzuma Q2 summu ar kompresora padarīto darbu \(A\).
 
PIC-548.svg
 
Līdzīgi ir ar siltuma sūkņiem - darba viela no ārienes saņem siltuma daudzumu Q2. Kompresors saspiežot gāzi veic darbu \(A\). Saspiežot gāzi, tā kondensējoties apsildāmai telpai atdod siltuma daudzumu Q1. Atdotais siltuma daudzums ir vienāds ar no ārienes saņemto siltuma daudzuma Q2 un kompresora padarīto darbu \(A\) summu.
 
Dzes_iek2 Asset 1_Asset 3.svg